Powłoki antygraffiti

Nasze powłoki antygraffiti KTX 05, KTX 07, KTX 30 uzyskały Aprobatę Techniczną IBDiM Nr AT/2013-02-2991, AT/2014-02-3069

W drodze badań naukowych i testów opracowaliśmy receptury na specjalne powłoki oraz impregnaty, które uniemożliwiają przenikanie graffiti w głąb porowatych podłoży i w powłoki malarskie, pozwalają za to usunąć graffiti bez uszkodzenia podłoża.

 Systemy antygraffiti

W praktyce stosuje się następujące rodzaje ochrony antygraffiti:

 • ochrona czasowa - powłoki tracone
 • ochrona czasowa - powłoki półtrwałe
 • ochrona trwała - powłoki trwałe

 

 

SYSTEM TRACONY

Ochrona czasowa jest najtańszą, aczkolwiek również skuteczną metodą ochrony. Polega ona na naniesieniu tymczasowej "warstwy traconej", powstaje w ten sposób warstwa, która oddziela chronioną powierzchnię od graffiti, a następnie w razie potrzeby zmywa się ją wraz z graffiti. Są to zwykle emulsje wodne parafiny, poliakrylatów, wosków lub mikrowosków.

Powłoki tracone charakteryzuje:

 • nieszkodliwość dla podłoża (całkowita odwracalność zabiegu)
 • ponowne utworzenie powłoki ochronnej wymaga wprawdzie zakupu powłoki antygraffiti, lecz eliminuje konieczność stosowania środków zmywających
 • są wygodne w użyciu, lecz wymagają użycia myjki ciśnieniowej podającej gorącą wodę o ciśnieniu 60-90 bar
 • część powłok posiada bardzo dobrą paroprzepuszczalność

Wadą powłok traconych jest ograniczone czasowo działanie ochronne, zależne od grubości warstw i warunków atmosferycznych.
 

SYSTEM PÓŁTRWAŁY

Ochrona półtrwała są to preparaty jedno lub dwu składnikowe, które zapewniają ochronę przed graffiti określoną w ilości zmywania farb graffiti. Zazwyczaj jest to od pięciu do piętnastu cykli zmywania farb graffiti. Farby graffiti z takich powłok ochronnych usuwa się zwykle preparatami chemicznym. Z doświadczenia wiemy jednak że deklarowana krotność zmywania farb z takiej powłoki jest zawyżona. Każde kolejne usunięcie farb graffiti z powłoki powoduje pogorszenie zmywania następnych farb naniesionych w tym samym miejscu. Ochrona półtrwała jest pewnego rodzaju kompromisem cenowym między powłoką trwałą a traconą.
 

SYSTEM TRWAŁY

Ochrona trwała polega na naniesieniu specjalnych powłok trwałych odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie preparatów chemicznych. Powłoki trwałe nie pozwalają na migrację markerów i farb typu spray w głąb podłoża. Graffiti daje się wtedy łatwo usunąć za pomocą odpowiednich środków zmywających.

Powłoki trwałe to zazwyczaj 2-komponentowe preparaty błonotwórcze, wykonane na bazie żywic poliuretanowych, zawierające rozpuszczalniki organiczne. Dostępne są też środki w postaci emulsji wodnych w/w żywic. Można spotkać powłoki trwałe jednokomponentowe oparte na polimerach, silanach i siloksanach.

Ich zalety, to:

 • wysoka trwałość, również na uszkodzenia mechaniczne
 • odporność na czynniki atmosferyczne, elewacje można myć myjką wysokociśnieniową bez ograniczeń
 • wysoka chemoodporność
 • dostępność w wersji transparentnej i barwnej według wzornika RAL
 • wersja połysk lub mat
 • funkcja antyplakatowa
 • łatwość w usuwaniu graffiti, szczególnie przy powłokach opartych na silikonach (wystarczy woda i płyn do naczyń)

Powłoki trwałe posiadają też wady:

 • skomplikowane mieszanie i aplikacja
 • brak gwarancji procesu "odwracalności" zabiegu

System mieszany jest kombinacją trwałej warstwy podkładowej oraz traconej warstwy wierzchniej. Do grupy tej należą także te systemy jednowarstwowe, które przy usuwaniu graffiti są usuwane częściowo.
System jest drogi, ale zalecany do stosowania na obiektach szczególnej troski, w miejscach szczególnie narażonych na wandalizm.

Nasze powłoki antygraffiti są znane i akceptowane przez największe firmy budowlane oraz konserwatorów zabytków, inspektorów i prywatnych inwestorów.

 

Kompleksowa oferta systemów profilaktyki antygraffiti:

PROFILAKTYKA ANTYGRAFFITI
Antygraffiti System Professional
Powłoki Tracone Powłoki Trwałe
MIKROWOSKI SYNTETYCZNE POLIURETANOWE POLIMEROWE IZOMORFICZME

KTX 05

KTX 05 strong

KTX 07

KTX 15

KTX 20

KTX 30

  
Nasze powłoki antygraffiti KTX 05, KTX 07, KTX 30 uzyskały Aprobatę Techniczną IBDiM Nr AT/2013-02-2991, AT/2014-02-3069.

System tracony:
System trwały SYNTETYCZNY:
System trwały POLIURETANOWY:
System trwały POLIMEROWY:
 System trwały IZOMORFICZNY:

 

Zestawienie właściwości powłok antygraffiti:

Tabela powłok antygraffiti