PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Impregnat hydrofobowy do betonu Hydrogard G

Etykieta hydrofobizatora Hydrogard S

Hydrogard G jest gotowym do użycia wodnym jednoskładnikowym bezbarwnie wysychającym preparatem, przeznaczonym do impregnacji hydrofobowej chłonnych podłoży betonowych, żelbetonowych, sprężonych w inżynierskich konstrukcjach drogowych, mostowych, kolejowych, hydrotechnicznych obiektów śródlądowych i morskich oraz w budownictwie ogólnym, w tym: komercyjnym, przemysłowym, mieszkaniowym oraz do obiektów sportowych i płyt lotniskowych. Preparat spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2. Preparat posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów w Warszawie.

 

Zastosowanie preparatu

Impregnat hydrofobowy do betonu Hydrogard G jest przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji chłonnych podłoży, takich jak beton, beton architektoniczny, żelbet, zaprawy i tynki cementowo-wapienne, płyty betonowe, piaskowiec, cegła silikatowa niekolorowa, ogrodzenia, tarasy, kostka brukowa, płyty chodnikowe. Preparat stosuje się również do impregnacji hydrofobowej/gruntującej pod odpowiednie farby wodne, rozpuszczalnikowe oraz pod powłoki antygraffiti. Ze względu na różnorodność występujących farb, przed aplikacją na zaimpregnowane hydrofobowo podłoże, zaleca się wstępne przeprowadzenie próby. Nie stosować do granitu, marmuru, ceramiki.

 

Na czym polega impregnacja hydrofobowa preparatem Hydrogard G?

Impregnacja hydrofobowa z użyciem preparatu Hydrogard G to skuteczne zabezpieczenie powierzchni betonu, cegły czy kamienia przed wnikaniem wody oraz jonów chlorkowych. Dzięki niej podłoże jest odporne na ścieranie oraz procesy erozji. Odpowiednio dobrany, wysokiej jakości impregnat do hydrofobizacji betonu i innych materiałów, można też ochronić ich powierzchnię przed skutkami szoku termicznego, a także zamarzania i rozmrażania. Impregnaty hydrofobowe nanosi się technikami malarskimi, uzyskując długotrwałą barierę ochronną po wyschnięciu preparatu.

 

Główne zalety impregnatu Hydrogard G

Hydrogard G to środek do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

 • gotowy do użycia,
 • na bazie wody - przyjazny środowisku,
 • głęboko wnika,
 • szybki rozwój wodoodporności już po 2 godz. od aplikacji,
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych,
 • redukuje absorpcję wody,
 • redukuje wnikanie substancji szkodliwych w tym roztworów soli,
 • odporność na alkalia,
 • ogranicza pojawianie się wykwitów,
 • zmniejsza porastanie przez mchy i zatrzymuje wzrost mikroorganizmów,
 • odporny na działanie promieniowania UV,
 • zwiększa mrozoodporność oraz żywotność podłoża,
 • zachowuje przepuszczalność pary wodnej,
 • poprawia wydajność powłok nawierzchniowych,
 • zwiększa przyczepność farb do podłoża,
 • zazwyczaj nie zmienia wyglądu podłoża,
 • poprzez swoje właściwości ułatwia samooczyszczanie z zabrudzeń pod wpływem opadów atmosferycznych, przez co powierzchnie pozostają przez długi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty czyszczenia i pielęgnacji wydłużając tym samym przerwy serwisowania tych powierzchni i zapewnia odpowiednią estetykę.

 

Przygotowanie podłoża pod impregnat Hydrogard G

Podłoże, na którym ma być zastosowany impregnat hydrofobowy do betonu musi być suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń atmosferycznych, pyłu, brudu, mleczka cementowego, substancji szkodliwych, olejów i tłuszczów, starych powłok, jak również wykwitów pochodzenia biologicznego i organicznego. Powierzchnie można oczyścić stosując piaskowanie lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem. Pozostałości preparatów czyszczących mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie preparatu Hydrogard W, dlatego muszą zostać całkowicie usunięte. Wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,0 MPa. Części budowlane, które nie powinny mieć kontaktu z preparatem, czyli między innymi szyby oraz elementy drewniane i metalowe, należy chronić przed jego działaniem. Powstałe zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć za pomocą wody. Podłoże betonowe powinno być wysezonowane: wiek podłoża powinien wynosić co najmniej 28 dni, a powierzchnie naprawiane zaprawami typu PCC 7 dni od zastosowania. Wilgotność podłoża: poniżej 6%. Przed aplikacją zaleca się wstępne przeprowadzenie testu, aby sprawdzić reakcję preparatu z podłożem oraz skuteczność impregnacji.

 

W jaki sposób należy stosować Hydrogard G?

Hydrogard G jest dostarczany jako gotowy preparat do bezpośredniego użycia. Preparat wymieszać w całej objętości.

Warunki aplikacji:

 • temperatura otoczenia: +5 do +30°C,
 • wilgotność podłoża: poniżej 6%,
 • wilgotność względna powietrza: do 80%.

Czas schnięcia: 

 • 4 do 12 godz. w zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz temperatury.

Chronić przed deszczem przez co najmniej 3 godz. w temp. 20°C. Podłoże uzyskuje swoje początkowe właściwości hydrofobowe po ok. 2 godz. w zależności od rodzaju podłoża, jego chłonności, nasycenia i temperatury. Pełne właściwości hydrofobowe podłoże uzyskuje po 12 godz. w temp. 20°C. Farby wodne i rozpuszczalnikowe oraz powłokę antygraffiti można nanosić po min. 5 godz. od aplikacji hydrofobowej pod warunkiem całkowitego wyschnięcia podłoża. Preparatu nie stosować podczas deszczu.

Aplikacja:

 • wałki malarskie,
 • natrysk pneumatyczny, hydrodynamiczny.

Nakładać do osiągnięcia nasycenia podłoża - nie przekraczać podanych wartości zużycia na m². Przekroczenie wartości zużycia może skutkować powstaniem białych plam na powierzchni podłoża. Na powierzchnie pionowe preparat powinien być nanoszony w kierunku od dołu do góry. Dla uzyskania odpowiedniej równomierności i dokładności zabezpieczenia Hydrogard G nakładać w dwóch warstwach w krótkich odstępach czasu zgodnie z zasadą nakładania warstw „mokro na mokro” tzn. drugą warstwę należy nakładać tuż przed osiągnięciem zewnętrznej suchości pyłowej przez pierwszą warstwę w jednym cyklu roboczym - podłoże powinno być jeszcze wilgotne. W przypadku podłoży mało chłonnych nie pozostawiać nie wchłoniętego preparatu na powierzchni. 
Nadmiar preparatu usunąć po około 10 minutach od momentu naniesienia na powierzchnię. Preparat należy nanosić dokładnie, równomiernie, zaniedbanie tego może spowodować miejscowe pogorszenie efektu hydrofobizacji. Hydrogard G naniesiony prawidłowo penetruje i poprzez reakcję chemiczną z podłożem impregnuje powierzchnię.

 

Zużycie impregnatu Hydrogard G

Z 1 litra preparatu uzyskujemy wydajność:
10 m² (100 gr/m²) do 15 m² (67 gr/m²) łącznie na dwie warstwy.

Dla uzyskania odpowiedniej poprawności i trwałości zabezpieczenia należy wykonać dwie warstwy zgodnie z zasadą „mokre na mokre”.