PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Hydrogard S

Etykieta hydrofobizatora Hydrogard SOpakowanie 5 litrów Hydrogard SOpakowanie 10 litrów Hydrogard S

Opis preparatu:

Hydrogard S jest jednoskładnikowym bezbarwnie wysychającym preparatem na bazie silanów i siloksanów w układzie rozpuszczalnikowym przeznaczonym do impregnacji hydrofobowej chłonnych podłoży betonowych, żelbetowych, sprężonych w inżynierskich konstrukcjach drogowych, mostowych, kolejowych, hydrotechnicznych obiektów śródlądowych i morskich oraz w budownictwie ogólnym w tym: komercyjnym, przemysłowym, mieszkaniowym oraz do obiektów sportowych i płyt lotniskowych.
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2021/0749 wydanie 1.

Obszary zastosowań:

Hydrogard S jest przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji chłonnych podłoży takich jak beton, żelbet, zaprawy i tynki cementowo-wapienne, płyty betonowe i włókno-cementowe, cegła nieszkliwiona, kamień naturalny, piaskowiec. Preparat stosuje się również do impregnacji hydrofobowej/gruntującej pod odpowiednie farby wodne i rozpuszczalnikowe oraz pod powłokę antygraffiti KTX 07. Ze względu na różnorodność występujących farb przed aplikacją na zaimpregnowane hydrofobowo podłoże zaleca się wstępne przeprowadzenie próby.

Główne zalety preparatu:

 • doskonałe właściwości hydrofobizujące
 • łatwy w aplikacji - gotowy do użycia
 • szybki rozwój wodoodporności już po 2 godz. od aplikacji
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych
 • redukuje absorpcję wody
 • redukuje wnikania substancji szkodliwych w tym roztworów soli
 • odporność na alkalia
 • ogranicza pojawianie się wykwitów
 • zmniejsza porastanie przez mchy i zatrzymuje wzrost mikroorganizmów,
 • odporny na działanie promieniowania UV,
 • zwiększa mrozoodporność oraz żywotność podłoża,
 • dobra penetracja podłoża betonowego,
 • nie blokuje porów ani kapilar,
 • zachowuje przepuszczalność pary wodnej,
 • zwiększa opór elektryczny,
 • poprawia wydajność powłok nawierzchniowych,
 • zwiększa przyczepność farb do podłoża,
 • zazwyczaj nie zmienia wyglądu podłoża,
 • poprzez swoje właściwości ułatwia samooczyszczanie z zabrudzeń pod wpływem opadów atmosferycznych, przez co powierzchnie pozostają przez długi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty czyszczenia i pielęgnacji wydłużając tym samym przerwy serwisowania tych powierzchni i zapewnia odpowiednią estetykę.

Podłoże:

Podłoże musi być suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń atmosferycznych, pyłu, brudu, mleczka cementowego, substancji szkodliwych, olei i tłuszczów, starych powłok, jak również wykwitów pochodzenia biologicznego i :organicznego. Powierzchnie można oczyścić stosując piaskowanie lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem. Pozostałości preparatów czyszczących mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie preparatu Hydrogard S i dlatego muszą zostać całkowicie usunięte. Wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,0 MPa. Części budowlane, które nie powinny mieć kontaktu z preparatem należy chronić (szyby, elementy drewniane, metalowe). Powstałe zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Podłoże betonowe powinno być wysezonowane: wiek podłoża powinien wynosić co najmniej 28 dni, a powierzchnie naprawiane zaprawami typu PCC 7 dni od zastosowania. Wilgotność podłoża: poniżej 6%. Przed aplikacją zaleca się wstępne przeprowadzenie testu, aby sprawdzić reakcję preparatu z podłożem oraz skuteczność impregnacji.

Sposób stosowania:

Hydrogard S jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu pojemnika wymieszać w całej objętości. Nie wolno dodawać wody oraz rozpuszczalników.

Warunki aplikacji:

 • temperatura otoczenia: +5 do +30°C,
 • wilgotność podłoża: poniżej 6%,
 • wilgotność względna powietrza: do 80%.

Czas schnięcia: 

 • 4 do 12 godz. w zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz temperatury

Chronić przed deszczem przez co najmniej 3 godz. w temp. 20°C. Podłoże uzyskuje swoje początkowe właściwości hydrofobowe po ok. 2 godz. w zależności od rodzaju podłoża, jego chłonności, nasycenia i temperatury. Pełne właściwości hydrofobowe podłoże uzyskuje po 12 godz. w temp. 20°C. Farby wodne i rozpuszczalnikowe oraz powłokę antygraffiti KTX 07 można nanosić po min. 5 godz. od aplikacji hydrofobowej pod warunkiem całkowitego wyschnięcia podłoża. Preparatu nie stosować podczas deszczu.

Aplikacja:

 • wałki malarskie,
 • natrysk pneumatyczny, hydrodynamiczny .

Aplikować do osiągnięcia nasycenia podłoża w takiej ilości, aby materiał nie spływał. Na powierzchnie pionowe preparat powinien być nanoszony w kierunku od dołu do góry. Dla uzyskania odpowiedniej równomierności i dokładności zabezpieczenia Hydrogard S nakładać w dwóch warstwach, w krótkich odstępach czasu, zgodnie z zasadą nakładania warstw „mokro na mokro” tzn. drugą warstwę należy nakładać tuż przed osiągnięciem zewnętrznej suchości pyłowej przez pierwszą warstwę w jednym cyklu roboczym - podłoże powinno być jeszcze wilgotne. Preparat należy nanosić dokładnie, równomiernie, zaniedbanie tego może spowodować miejscowe pogorszenie efektu hydrofobizacji. Hydrogard S naniesiony prawidłowo penetruje i poprzez reakcję chemiczną z podłożem impregnuje powierzchnię.

Zużycie

Beton zwarty: 3,3 m²/L (0,3 L/m²) do 6,6 m²/L (0,15 L/m²) łącznie na dwie warstwy.
Beton porowaty: 2,5 m²/L (0,4 L/m²) do 5 m²/L (0,2 L/m²) łącznie na dwie warstwy.

Dla uzyskania odpowiedniej poprawności i trwałości zabezpieczenia należy wykonać dwie warstwy zgodnie z zasadą „mokre na mokre”.

Koszt zabezpieczenia 1 m² "na gotowo/2 warstwy" przy cenie preparatu 20,00 zł netto/L:

 • przy minimalnym zużyciu 0,15 L/m² (6,6 m²/L): 3,03 zł/m²
 • przy maksymalnym zużyciu 0,4 L/m² (2,5 m²/L): 8,00 zł/m²

Jak działa Hydrogard S

Poniżej pokazujemy, jak zachowuje się woda w kontakcie z powierzchnią zabezpieczona hydrofobizatorem Hydrogard S. Woda nie moczy powierzchni betonu i spływa w perlistych kroplach. Podłoże po kontakcie z wodą pozostaje całkowicie suche.

 

Jak działa Hydrogard S, cz. 1

 

Jak działa Hydrogard S, cz. 2

 

Film 3

 

Film 4