PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Hydrogard S

Etykieta hydrofobizatora Hydrogard SOpakowanie 5 litrów Hydrogard SOpakowanie 10 litrów Hydrogard S

Opis preparatu hydrofobowego:

Hydrogard S jest jednoskładnikowym, bezbarwnie wysychającym preparatem na bazie silanów i siloksanów w układzie rozpuszczalnikowym, przeznaczonym do impregnacji hydrofobowej chłonnych podłoży betonowych, żelbetowych, sprężonych w inżynierskich konstrukcjach drogowych, mostowych, kolejowych, hydrotechnicznych obiektów śródlądowych i morskich oraz w budownictwie ogólnym w tym: komercyjnym, przemysłowym, mieszkaniowym oraz do obiektów sportowych i płyt lotniskowych.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2021/0749 wydanie 1.

 

Zastosowanie preparatu

Hydrogard S to preparat przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji podłoży chłonnych. Stosuje się go przede wszystkim na betonie, żelbecie, zaprawach i tynkach cementowo-wapiennych, płytach betonowych i włókno-cementowych. Można go nakładać również na powierzchnie z cegły nieszkliwionej, kamienia naturalnego, piaskowca. Preparat doskonale sprawdza się też przy impregnacji hydrofobowej/gruntującej pod odpowiednie farby wodne i rozpuszczalnikowe, a także pod powłokę antygraffiti KTX 07. Ze względu na różnorodność występujących na rynku farb do graffiti, przed aplikacją na zaimpregnowane hydrofobowo podłoże zaleca się wstępne przeprowadzenie próby.

 

Główne zalety preparatu:

 • doskonałe właściwości hydrofobizujące
 • łatwy w aplikacji - gotowy do użycia
 • szybki rozwój wodoodporności już po 2 godz. od aplikacji
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych
 • redukuje absorpcję wody
 • redukuje wnikania substancji szkodliwych w tym roztworów soli
 • odporność na alkalia
 • ogranicza pojawianie się wykwitów
 • zmniejsza porastanie przez mchy i zatrzymuje wzrost mikroorganizmów,
 • odporny na działanie promieniowania UV,
 • zwiększa mrozoodporność oraz żywotność podłoża,
 • dobra penetracja podłoża betonowego,
 • nie blokuje porów ani kapilar,
 • zachowuje przepuszczalność pary wodnej,
 • zwiększa opór elektryczny,
 • poprawia wydajność powłok nawierzchniowych,
 • zwiększa przyczepność farb do podłoża,
 • zazwyczaj nie zmienia wyglądu podłoża,
 • poprzez swoje właściwości ułatwia samooczyszczanie z zabrudzeń pod wpływem opadów atmosferycznych, przez co powierzchnie pozostają przez długi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty czyszczenia i pielęgnacji wydłużając tym samym przerwy serwisowania tych powierzchni i zapewnia odpowiednią estetykę.

 

Przygotowanie podłoża pod Hydrogard S

Powierzchnia, na którą nakładany będzie Hydrogard S musi być sucha, oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń atmosferycznych, pyłu, brudu, mleczka cementowego, substancji szkodliwych, olejów oraz tłuszczów, a także starych powłok. Należy ją również oczyścić z wykwitów pochodzenia biologicznego i organicznego. Można to zrobić stosując piaskowanie lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem. Pozostałości środków do czyszczenia mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie preparatu Hydrogard S, więc należy je całkowicie usunąć z poddawanej impregnacji powierzchni. Wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,0 MPa. Niektóre części budowlane należy chronić przed działaniem impregnatu. Szyby oraz elementy drewniane i metalowe nie powinny mieć z nim kontaktu. Powstałe na betonie zanieczyszczenia niezwłocznie trzeba usunąć za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Podłoże powinno być również wysezonowane: wiek podłoża powinien wynosić co najmniej 28 dni, a powierzchnie naprawiane zaprawami typu PCC 7 dni od zastosowania. Wilgotność podłoża: poniżej 6%. Przed aplikacją zaleca się wstępne przeprowadzenie testu, aby sprawdzić reakcję preparatu z podłożem oraz skuteczność impregnacji.

 

W jaki sposób należy stosować Hydrogard S?

Hydrogard S jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu pojemnika trzeba wymieszać preparat w całej objętości. Nie wolno dodawać wody oraz rozpuszczalników.

Warunki aplikacji:

 • temperatura otoczenia: +5 do +30°C,
 • wilgotność podłoża: poniżej 6%,
 • wilgotność względna powietrza: do 80%.

Czas schnięcia: 

 • 4 do 12 godz. w zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz temperatury

Hydrogard S należy chronić przed deszczem przez co najmniej 3 godz. od nałożenia, w temp. 20°C. Chłonne podłoże betonowe uzyskuje swoje początkowe właściwości hydrofobowe po ok. 2 godz., w zależności od rodzaju, chłonności, nasycenia i temperatury. Natomiast pełne właściwości hydrofobowe osiąga po 12 godz. w temp. 20°C. Farby wodne i rozpuszczalnikowe oraz powłokę antygraffiti KTX 07 można nanosić po min. 5 godz. od aplikacji hydrofobowej, pod warunkiem całkowitego wyschnięcia podłoża. Preparatu nie można stosować podczas deszczu.

Aplikacja:

 • wałki malarskie,
 • natrysk pneumatyczny, hydrodynamiczny.

Impregnat hydrofobowy Hydrogard S należy aplikować do osiągnięcia nasycenia podłoża w takiej ilości, aby materiał nie spływał. Na powierzchnie pionowe powinien być nanoszony od dołu do góry. Dla uzyskania odpowiedniej równomierności i dokładności zabezpieczenia, trzeba nakładać go w dwóch warstwach, w krótkich odstępach czasu, zgodnie z zasadą „mokro na mokro”. Według tej metody drugą warstwę preparatu nakłada się przed osiągnięciem zewnętrznej suchości pyłowej przez pierwszą, w jednym cyklu roboczym - podłoże powinno być jeszcze wilgotne. Hydrogard S należy nanosić dokładnie i równomiernie. W przypadku zaniedbania tego może wystąpić miejscowe pogorszenie efektu hydrofobizacji. Nałożony prawidłowo impregnat penetruje beton i poprzez reakcję chemiczną z podłożem impregnuje ją.

 

Zużycie preparatu Hydrogard S

Beton zwarty: 3,3 m²/L (0,3 L/m²) do 6,6 m²/L (0,15 L/m²) łącznie na dwie warstwy.
Beton porowaty: 2,5 m²/L (0,4 L/m²) do 5 m²/L (0,2 L/m²) łącznie na dwie warstwy.

Dla uzyskania odpowiedniej poprawności i trwałości zabezpieczenia należy wykonać dwie warstwy zgodnie z zasadą „mokre na mokre”.

Koszt zabezpieczenia 1 m² "na gotowo/2 warstwy" przy cenie preparatu 20,00 zł netto/L:

 • przy minimalnym zużyciu 0,15 L/m² (6,6 m²/L): 3,03 zł/m²
 • przy maksymalnym zużyciu 0,4 L/m² (2,5 m²/L): 8,00 zł/m²

Jak działa Hydrogard S

Poniżej pokazujemy, jak zachowuje się woda w kontakcie z powierzchnią zabezpieczona hydrofobizatorem Hydrogard S. Woda nie moczy powierzchni betonu i spływa w perlistych kroplach. Podłoże po kontakcie z wodą pozostaje całkowicie suche.

 

Jak działa Hydrogard S, cz. 1

 

Jak działa Hydrogard S, cz. 2

 

Film 3

 

Film 4