PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Powłoka antygraffiti KTX 30 - system trwały

Wyjątkowa przezroczystość to główny atut powłoki antygraffiti KTX 30.

Sprawdź również inne zalety tego doskonałego środka antygraffiti:

 • system trwały izomorficzny umożliwia wielokrotne usuwanie farb graffiti,
 • preparat jednokomponentowy - łatwa aplikacja,
 • tworzy cienką ok. 4 μm bezbarwną powłokę antygraffiti z której łatwo się usuwa graffiti,
 • 1 warstwa powłoki wystarcza do pełnej ochrony,
 • szybkoschnąca, sucha w ciągu 1 godz.,
 • wyjątkowa wydajność do 111 m²/L,
 • paroprzepuszczalna,
 • usuwanie farb graffiti zmywaczami chemicznymi,
 • antyadhezyjna, ułatwia usuwanie taśm i plakatów,
 • odporna na promieniowanie UV, nie żółknie,
 • 10 lat trwałości,
 • odporna chemicznie,
 • posiada właściwości antystatyczne,
 • wersja wykończenia: połysk,
 • odnawia zniszczone, zmatowione, utlenione powierzchnie nadając im ponownie naturalny połysk,
 • aplikacja za pomocą wałków z mikrofibry, tkanin typu mikrofibra, natrysku niskociśnieniowego HVLP,
 • do stosowania na wszystkich niechłonnych podłożach, w tym na granicie polerowanym,
 • nie prowadzi do utraty lub zniekształcenia optycznego powlekanych transparentnych powierzchni, w tym np. szkła, poliwęglanów itp.,
 • posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów nr. AT/2014-02-3069,
 • certyfikowana - posiada oznaczenie znak budowlany B.

 

 

KTX 30 – opis preparatu

KTX 30 to izomorficzna jednoskładnikowa, przezroczyście wysychająca powłoka antygraffiti, tworząca stałą ochronę przed farbami graffiti z efektem antyplakatu. Utworzony film jest całkowicie transparentny i nie prowadzi do utraty lub zniekształcenia optycznego powlekanych podłoży. Preparat jest szybkoschnący, wykazuje bardzo dobrą przyczepność i trwałość. Zabezpieczona powierzchnia jest chroniona przed aerozolowymi farbami graffiti, większością markerów powszechnie dostępnych w handlu, brudem, kwaśnym deszczem, alkaliami oraz utrudnia trwałe przyklejanie plakatów, nalepek, taśm klejących.

Przezroczysty preparat antygraffiti

Preparat antygraffiti KTX 30 po zastosowaniu stanowi wysoce przezroczystą warstwę rozdzielającą, która zapobiega wnikaniu graffiti w podłoże, a jej właściwości antyadhezyjne powodują zmniejszanie przyczepności, często powodując efekt tzw. ”perlenia” się płynnych substancji/pigmentów. Powierzchnie zabezpieczone systemem KTX 30, dzięki jego właściwościom antystatycznym, pozostają przez długi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty czyszczenia i pielęgnacji, umożliwiając tym samym rzadsze serwisowanie tych powierzchni.

Zabezpieczanie powierzchni przezroczystych

KTX 30 ze względu na swoje unikalne właściwości przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni przezroczystych. Pokrycie nim okładzin szklanych, które mają styczność z rozmaitymi warunkami atmosferycznymi, ułatwia spływanie po nich wody i śniegu, poprawiając tym samym widoczność w niekorzystnych warunkach. KTX 30 posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV – dzięki którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych podłoży, a w przypadku powierzchni zniszczonych, zmatowionych, utlenionych, powłoka nadaje im ponownie naturalny wygląd. Preparat występuje w wersji: połysk. Powłoka antygraffiti KTX 30 posiada Aprobatę Techniczną IBDiM: Nr AT/2014-02-3069.

Preparat antykorozyjny i antyadhezyjny – dane techniczne

Trwałość powłoki antygraffiti wynosi 10 lat. Zmywanie graffiti: wielokrotne. Grubość suchej powłoki około 2 do 6 µm. Ochrona antygraffiti po 24 godz. Całkowite utwardzenie po 7 dniach. KTX 30 to preparat antykorozyjny, antyadhezyjny i antyplakatowy, co sprawia, że tworzona z jego pomocą powłoka wykazuje się dużą odpornością na działanie czasu i niekorzystne czynniki zewnętrzne termiczne, biologiczne, chemiczne, UV, alkalia, korozję, roztwory soli i amoniaku.

Obszary zastosowań:

KTX 30 nadaje się do stosowania na twardych, niechłonnych powierzchniach, takich jak: powłoki lakiernicze, proszkowe, poliuretanowe, epoksydowe, farby przemysłowe, tworzywa sztuczne np. polistyren, ABS, poliwęglany, szkło akrylowe (pleksiglas/polimetakrylan metylu), szkło, stal, ocynk, aluminium oraz do kamieni naturalnych typu polerowany granit. Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz tramwajów, autobusów, pociągów oraz na biletomatach, parkingomatach. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości przezierne powłoka jest szczególnie dedykowana do zabezpieczania ekranów akustycznych wykonanych z poliwęglanów, szkła akrylowego i podobnych tworzyw.

Sposób stosowania:

Preparat po otwarciu opakowania jest gotowy do użycia. Przed użyciem nie wolno go mieszać ani wstrząsać ze względu na możliwość powstania nadmiernego ciśnienia.
Pojemnik po przelaniu odpowiedniej ilości materiału zamknąć, aby uniknąć dostępu wilgoci do opakowania oraz uniknąć odparowania rozpuszczalnika. Do aplikacji preparat dawkować małymi ilościami. Niezużyty preparat nie zwracać do oryginalnego opakowania.
Preparat nakłada się w jednej cienkiej warstwie.
Aplikacja powłoki antygraffiti: +5 do +30°C. Optymalna temp. aplikacji +15 do +20°C.
Ze względu na szybkość parowania preparatu, średni czas użycia powłoki po naniesieniu na podłoże to około 3 min. przy temp. 20 °C, dlatego poprawki należy wykonać natychmiast.
Suchość dotykową powłoki antygraffiti otrzymujemy po około 1 godzinie przy temperaturze 20°C, należy w tym czasie zadbać aby żadne zanieczyszczenia i woda nie miały kontaktu z powłoką. Po około 12 godzinach przy temp. schnięcia 20°C następuje utwardzenie powłoki antygraffiti do tzw. odporności na warunki atmosferyczne. Pełne odporności mechaniczne, chemiczne otrzymujemy po 7 dniach przy temp. 20°C, w tym okresie czasu powłoki nie powinno się mocno przecierać i szorować. Początkowe właściwości ochrony antygraffiti powłoka uzyskuje po około 24 godzinach. Odpowiedni zakres temperatur musi się utrzymać przez cały okres schnięcia powłoki, unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz wilgoci. Wilgoć powoduje przyspieszone sieciowanie powłoki i ma wpływ na jakość oraz szczelność powłoki. Po utwardzeniu powłoki, nie można już na trwałe pokryć drugą warstwą powłoki, ani żadnym innym preparatem czy farbą. Ważne jest, aby dokładnie pokryć całą zabezpieczaną powierzchnię warstwą cieczy. Zaniedbanie tego może spowodować problemy przy usuwaniu graffiti. Należy zwrócić uwagę, aby nie nakładać za dużo powłoki, przeciętne zużycie to 12 ml/m² i nie powinno być znacznie przekroczone.  
Powłoka do stosowania na zewnątrz oraz we wnętrzach z odpowiednią wentylacją.
Szczególnie zwracać uwagę na papierosy, iskrzenie, z dala od jakichkolwiek potencjalnych źródeł ognia. Wiatr może przenosić opary na znaczną odległość.
Metody nanoszenia:
Natrysk - preparat nanosi się metodą natrysku pneumatycznego niskociśnieniowego HVLP dyszą 0,7-1,3 mm, przy ciśnieniu 2 do 3 bar.,
Ręczna aplikacja - za pomocą mikrofibry, wałków z mikrofibry, padów do mycia szyb
lub chłonnych tkanin nie pozostawiających włókien. Mikrofibrę najlepiej przymocować do ściągacza do mycia szyb. Powłokę aplikować bezpośrednio na mikrofibrę, a nie na zabezpieczane podłoże. Po zabrudzeniu mikrofibry, wymienić ją na nową.
Stosować jako koncentrat. Nie mieszać z żadnymi innymi cieczami.

Zużycie:

Podstawową zasadą jest wykonanie 1 pełnej/szczelnej warstwy.
Grubość powłoki od około 2 µm zapewnia skuteczną ochronę.
Preparat jest bardzo ekonomiczny w zużyciu.Wydajność teoretyczna: 66 m²/1 L (15 ml/m²) do 111 m²/1 L (9 ml/m²)
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia, które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.
Wydajność praktyczna - jest uzależniona od warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia oraz strat materiałowych.

 

Przykłady metod aplikacji powłoki antygraffiti KTX 30:

 

Przykładowe aplikatory do nanoszenia powłoki antygraffiti KTX 30:

Przykładowe aplikatory do nanoszenia powłoki antygraffiti KTX 30

 

Uzyskanie Aprobaty wymagało przeprowadzenia dla powłoki antygraffiti KTX 30 wielu badań zgodnie z poniższymi normami:

 • PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody.
 • PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Pomiar przyczepności przez odrywanie.
 • PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Analiza w podczerwieni.
 • PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna.
 • PN-EN ISO 3219:2000 Tworzywa sztuczne -- Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje -- Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania.
 • PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych
 • PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności).
 • PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej - - Metoda z zastosowaniem naczynka.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania.
 • PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

W postepowaniu aprobacyjnym wykorzystano procedury badawcze:

 • Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/13 Ocena stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie mrozoodporności.

W postępowaniu aprobacyjnym wykorzystano raporty z badań wyrobu budowlanego:

 • Badania IBDiM, Sprawozdanie IBDiM nr. TM4/32/2014.

 

Zestawienie właściwości powłok antygraffiti:

Tabela powłok antygraffiti