PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Powłoka antygraffiti KTX 30 - system trwały

Wyjątkowa przezroczystość to główny atut powłoki antygraffiti KTX 30.

Sprawdź również inne zalety tego doskonałego środka antygraffiti:

 • system trwały umożliwia wielokrotne usuwanie farb graffiti,
 • preparat jednokomponentowy - łatwa aplikacja,
 • tworzy cienką ok. 2 do 6 μm bezbarwną powłokę antygraffiti z której łatwo się usuwa graffiti,
 • 1 warstwa powłoki wystarcza do pełnej ochrony,
 • szybkoschnąca, sucha w ciągu 15 minut,
 • wyjątkowa wydajność do 111 m²/L,
 • paroprzepuszczalna,
 • usuwanie farb graffiti zmywaczami chemicznymi,
 • antyadhezyjna, ułatwia usuwanie taśm i plakatów,
 • odporna na promieniowanie UV, nie żółknie,
 • minimum 10 lat trwałości,
 • odporna chemicznie,
 • posiada właściwości antystatyczne,
 • wersja wykończenia: połysk,
 • odnawia zniszczone, zmatowione, utlenione powierzchnie nadając im ponownie naturalny połysk,
 • aplikacja za pomocą tkanin typu mikrofibra, natrysku niskociśnieniowego HVLP,
 • do stosowania na wszystkich niechłonnych podłożach, w tym na granicie polerowanym,
 • nie prowadzi do utraty lub zniekształcenia optycznego powlekanych transparentnych powierzchni, w tym np. szkła, poliwęglanów itp.,
 • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA nr. IBDiM-KOT-2020/0551,
 • certyfikowana - posiada oznaczenie znak budowlany B.

KTX 30 – opis preparatu

KTX 30 to izomorficzna jednoskładnikowa, przezroczyście wysychająca powłoka antygraffiti, tworząca stałą ochronę przed farbami graffiti z efektem antyplakatu. Utworzony film jest całkowicie transparentny i nie prowadzi do utraty lub zniekształcenia optycznego powlekanych podłoży. Preparat jest szybkoschnący, wykazuje bardzo dobrą przyczepność i trwałość. Zabezpieczona powierzchnia chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, większością markerów powszechnie dostępnych w handlu, brudem, kwaśnym deszczem, odchodami ptasimi, alkaliami, olejem oraz utrudnia trwałe przyklejanie plakatów, nalepek, taśm klejących.

Przezroczysty preparat antygraffiti

Preparat antygraffiti KTX 30 po zastosowaniu stanowi wysoce przezroczystą warstwę rozdzielającą, która zapobiega wnikaniu graffiti w podłoże, a jej właściwości antyadhezyjne powodują zmniejszanie przyczepności, często powodując efekt tzw. ”perlenia” się płynnych substancji, pigmentów. Powierzchnie zabezpieczone systemem KTX 30, poprzez jej właściwości antystatyczne, pozostają przez długi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty czyszczenia i pielęgnacji, wydłużając tym samym przerwy serwisowania tych powierzchni.

Zabezpieczanie powierzchni przezroczystych

KTX 30 ze względu na swoje unikalne właściwości przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni przezroczystych. Pokrycie nim okładzin szklanych, które mają styczność z rozmaitymi warunkami atmosferycznymi, ułatwia spływanie po nich wody i śniegu, poprawiając tym samym widoczność w niekorzystnych warunkach. KTX 30 posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV – dzięki którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych podłoży, a w przypadku starych zniszczonych, zmatowionych, utlenionych powierzchni powłoka nadaje im ponownie naturalny wygląd. Preparat występuje w dwóch wersjach:
KTX 30: czas na wykonanie korekty około 5 minut.
KTX 30 long: czas na wykonanie korekty około 20 minut.
Powłoka antygraffiti KTX 30 posiada KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ: IBDiM-KOT-2020/0551.

Preparat antykorozyjny i antyadhezyjny – dane techniczne

Trwałość powłoki antygraffiti wynosi minimum 10 lat. Zmywanie graffiti: do 50 cykli. Grubość suchej powłoki około 2 do 6 µm. Ochrona antygraffiti po 24 godz. Całkowite utwardzenie po 7 dniach. KTX 30 to preparat antykorozyjny, hydrofobowy, antyadhezyjny i antyplakatowy, co sprawia, że tworzona z jego pomocą powłoka wykazuje się dużą odpornością na działanie czasu i niekorzystne czynniki zewnętrzne termiczne, biologiczne, chemiczne, UV, alkalia, korozję, roztwory soli i amoniaku oraz większość rozpuszczalników. KTX 30 jest trwałym systemem umożliwiającym wielokrotne usuwanie farb graffiti, bez konieczności odtwarzania powłoki po czyszczeniu graffiti.

Obszary zastosowań:

KTX 30 nadaje się do stosowania na twardych, niechłonnych powierzchniach, takich jak: powłoki lakiernicze, proszkowe, poliuretanowe, epoksydowe, farby przemysłowe, tworzywa sztuczne np. polistyren, ABS, poliwęglany, szkło akrylowe (pleksiglas/polimetakrylan metylu), szkło, stal, ocynk, aluminium oraz do kamieni naturalnych typu polerowany granit. Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz tramwajów, autobusów, pociągów oraz na biletomatach, parkingomatach, słupach oświetleniowych, oprawach lamp. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości przezierne powłoka jest szczególnie polecana do zabezpieczania ekranów akustycznych wykonanych z poliwęglanów, szkła akrylowego i podobnych tworzyw.

Sposób stosowania:

Preparat po otwarciu opakowania gotowy do użycia. Przed użyciem nie wolno mieszać, wstrząsać pojemnikiem ze względu na możliwość powstania nadmiernego ciśnienia.
Pojemnik po przelaniu (przez sitko lakiernicze około 125 µm) odpowiedniej ilości materiału zamknąć, aby uniknąć dostępu wilgoci do opakowania oraz ograniczyć odparowanie preparatu. Do aplikacji preparat dawkować małymi ilościami. Nie zużyty preparat nie zlewać do oryginalnego opakowania. 
Warunki aplikacji:

 • względna wilgotność powietrza do 70%
 • temperatura: +5 do +30°C 
 • optymalna temperatura aplikacji: +15 do +20°C 
 • temperatura podłoża i otoczenia w czasie aplikacji powłoki powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy

Ilość warstw powłoki:

 • preparat nakłada się w jednej cienkiej warstwie

Po utwardzeniu powłoki, nie można już jej na trwale pokryć drugą warstwą preparatu,
dlatego przerwy technologiczne planować na krawędziach ścian.  
Przy nałożeniu za grubej warstwy, możliwe jest powstanie pęknięć suchej powłoki.
Czas schnięcia powłoki przy temp. +22°C:

 • suchość dotykowa powłoki:

            KTX 30: 15 min. 

            KTX 30 long: 40 min.

 • 12 godz. utwardzenie do tzw. odporności na warunki atmosferyczne
 • 7 dni pełna odporność mechaniczna, chemiczna

Początkowe właściwości ochrony antygraffiti powłoka uzyskuje po około 24 godzinach, 
w tym okresie czasu powłoki nie powinno się mocno przecierać, szorować. 
Średni czas korekty powłoki po naniesieniu na podłoże przy temp. +22°C:

 • KTX 30: około 5 min.
 • KTX 30 long: około 20 min.

Ze względu na szybkość wysychania preparatu, poprawki należy wykonać natychmiast. Właściwości antyadhezyjne powłoki nie pozwalają na nałożenie kolejnej warstwy. 
W czasie wysychania należy zadbać aby żadne zanieczyszczenia w tym woda nie miały kontaktu z powłoką. Odpowiedni zakres temperatur musi się utrzymać przez cały okres utwardzania się powłoki, unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz wilgoci. 
Wilgoć powoduje przyspieszone sieciowanie powłoki i ma wpływ na jakość oraz szczelność powłoki. Powłokę należy nanosić dokładnie, tak, aby pokryć warstwą cieczy całą zabezpieczaną powierzchnię, należy wytworzyć jednolitą warstwę. 
Niedokładne nanoszenie preparatu może spowodować zmniejszenie skuteczności ochrony antygraffiti. Należy zwrócić uwagę, aby nie nakładać za dużo powłoki, przeciętne zużycie to około 12 ml/m² i nie powinno być znacznie przekroczone. Przy pokrywaniu powłoką antygraffiti nowo wymalowanych podłoży należy zachować odpowiednią przerwę na utwardzenie powłoki malarskiej zgodnie z kartą techniczną danej farby. 
Powłoka do stosowania na zewnątrz oraz we wnętrzach z odpowiednią wentylacją. Zwracać uwagę na potencjalne źródła ognia. Wiatr przenosi opary na znaczną odległość.
Metody nanoszenia:
Ręczna aplikacja - za pomocą mikrofibry, płaskich padów do mycia szyb lub chłonnych tkanin nie pozostawiających włókien. Inny sposób to owinąć mikrofibrą materiałową część myjki/pada do mycia szyb. Dobrać odpowiednio narzędzie aplikujące do wielkości 
i kształtu zabezpieczanej powierzchni. Powłokę aplikować bezpośrednio na mikrofibrę, 
a nie na zabezpieczane podłoże. Po zabrudzeniu mikrofibry, wymienić ją na nową. 
Natrysk - preparat nanosi się metodą natrysku pneumatycznego niskociśnieniowego HVLP dyszą 0,7-1,3 mm, przy ciśnieniu 2 do 3 bar.
Stosować jako koncentrat. Nie mieszać z żadnymi innymi cieczami.  

Zużycie:

Podstawową zasadą jest wykonanie 1 pełnej/szczelnej warstwy.
Grubość powłoki od około 2 µm zapewnia skuteczną ochronę.

Warstwę o grubości 6 µm nanosi się na podłoża matowe, chłonne, nierówne.

Preparat jest bardzo ekonomiczny w zużyciu.

Wydajność teoretyczna: 66 m²/L (15 ml/m²) do 111 m²/L (9 ml/m²)
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia, które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia oraz strat materiałowych.

 

Przykładowe aplikatory do nanoszenia powłoki antygraffiti KTX 30:

Przykładowe aplikatory do nanoszenia powłoki antygraffiti KTX 30

 

Przykłady metod aplikacji powłoki antygraffiti KTX 30:

 

Uzyskanie Aprobaty wymagało przeprowadzenia dla powłoki antygraffiti KTX 30 wielu badań zgodnie z poniższymi normami:

 • PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody.
 • PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Pomiar przyczepności przez odrywanie.
 • PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Analiza w podczerwieni.
 • PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna.
 • PN-EN ISO 3219:2000 Tworzywa sztuczne -- Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje -- Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania.
 • PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych
 • PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności).
 • PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej - - Metoda z zastosowaniem naczynka.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania.
 • PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

W postepowaniu aprobacyjnym wykorzystano procedury badawcze:

 • Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/13 Ocena stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie mrozoodporności.

W postępowaniu aprobacyjnym wykorzystano raporty z badań wyrobu budowlanego:

 • Badania IBDiM, Sprawozdanie IBDiM nr. TM4/32/2014.

 

Zestawienie właściwości powłok antygraffiti:

Tabela powłok antygraffiti