PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Powłoka antygraffiti KTX 05 - system tracony

Etykieta powłoki antygraffiti KTX 05Opalowanie 1 litr powłoki antygraffiti KTX 05Opakowanie 5 litrów powłoki antygraffiti KTX 05Opakowanie 20 litrów powłoki antygraffiti KTX 05

Najważniejsze cechy i zalety powłoki antygraffiti KTX 05:

 • jednorazowe zabezpieczenie - bezbarwnie wysychająca powłoka antygraffiti oparta na mikrowoskach,
 • stosuje się wykonując tylko 2 warstwy,
 • natychmiastowa ochrona przed farbami graffiti oraz innymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi,
 • powstała warstwa rozdzielająca jest łatwo zmywalna za pomocą gorącej wody,
 • paroprzepuszczalna,
 • preparat hydrofobowy - zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych,
 • nie zawiera rozpuszczalników,
 • chroni przed promieniowaniem UV - nie żółknie,
 • do stosowania na różnorodne podłoża,
 • 7 lat trwałości,
 • wykończenie: półmat,
 • biodegradowalna,
 • aplikacja za pomocą wałka, natrysku powietrznego i bezpowietrznego,
 • Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Budowy Dróg i Mostów,
 • certyfikowana, posiada oznaczenia: znak budowlany B,
 • do stosowania na zabytkach - pozytywna opinia Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa.

 

KTX 05 – opis preparatu

KTX 05 jest jednoskładnikowym wodnym, bezbarwnie wysychającym preparatem opartym na mikrowoskach do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti. 
Zabezpieczona powierzchnia chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, markerami wodnymi oraz zanieczyszczeniami atmosferycznymi, brudem, kwaśnym deszczem i wilgocią. KTX 05 po zastosowaniu odkłada się na ściankach kapilar i porów jako warstwa rozdzielająca, która zapobiega wnikaniu w podłoże i zmniejsza przyczepność farb, pigmentów. Powłokę wykonuje się stosując 2 warstwy. 
KTX 05 jest preparatem hydrofobowym, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV, dzięki, którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni. 
Na mineralnych podłożach powłoka zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych. 
Odcień koloru podłoża zostaje lekko pogłębiony, przy czym stopień połysku ulega niewielkiemu zmniejszeniu, a faktura zabezpieczanych powierzchni zostaje zachowana.
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM: Nr IBDiM-KOT-2022/0841.

Dane techniczne po zastosowaniu:

Trwałość powłoki antygraffiti: 7 lat. Produkt hydrofobowy. Brak istotnego zmniejszenia dyfuzji pary wodnej, odporność na promieniowanie ultrafioletowe: 500 godz., odporna na alkalia, wysychanie bez klejenia się. Maksymalny czas usuwania graffiti od jego nałożenia: bez ograniczeń.

Wygląd na podłożu:

Powłoka na podłożu tworzy efekt satyny, który może być bardziej lub mniej widoczny w zależności od rodzaju podłoża, nasłonecznienia i kąta padania światła. Chłonne podłoża typu beton, piaskowiec mogą nabrać ciemniejszego odcienia.

Obszary zastosowań:

KTX 05 może być stosowany do zabezpieczania podłoży chłonnych zarówno gładkich jak i porowatych wykonanych z materiałów budowlanych typu: cegła, klinkier, tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, powłoki malarskie, beton, kamień naturalny np. piaskowiec, granit niepolerowany, trawertyn, jak również do rzeźb i pomników oraz do systemów dociepleniowych. Nie nadaje się do stosowania na podłożach niechłonnych. Na starych powłokach malarskich zaleca się wstępne przeprowadzenie próby wytrzymałości na temperaturowe, ciśnieniowe zmywanie powłoki. Na podłożach zaimpregnowanych hydrofobowo należy przeprowadzić test kompatybilności. Nie stosować na podłożach zmurszałych.

Warunki zewnętrzne aplikacji:

KTX 05 nanosić na powierzchnie suche. Nakładanie powłoki na mokre podłoża spowoduje głęboką penetracje w głąb podłoża, a tym samym nieskuteczną ochronę przeciwko graffiti. Powłokę antygraffiti powinno się budować na zewnątrz zabezpieczanego podłoża. Względna wilgotność powietrza nie powinna przekroczyć 95%. Temperatura podłoża: +7 do +30°C.

Sposób stosowania:

Przed użyciem preparat wstrząsnąć lub wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem. KTX 05 można nanosić za pomocą typowych narzędzi malarskich jak np. wałek, pędzel (narzędzia te muszą być dobrze nasączone),  metodą  natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego dysza 12 -17 dającą szeroki strumień, polewaniem niskociśnieniowym.
Aplikacja powłoki antygraffiti: +7 do +30°C. 
Czas schnięcia przy temp. +22°C: około 15 min.
Powłokę należy nanosić dokładnie, aby pokryć nią wszystkie nierówności i szczeliny w strukturze materiału, zaniedbanie tego może spowodować problemy przy usuwaniu graffiti. Preparat nakłada się w 2 warstwach zgodnie z zasadą nakładania warstw „mokro na mokro” tzn drugą warstwę należy nakładać tuż przed osiągnięciem zewnętrznej suchości pyłowej przez pierwszą warstwę w jednym cyklu roboczym, podłoże powinno być jeszcze wilgotne. Podczas nanoszenia preparatu mogą wystąpić zacieki spowodowane nadwyżką preparatu, które należy przed wyschnięciem rozprowadzić np. wałkiem po podłożu. Po całkowitym wyschnięciu naniesionej powłoki, kolejne warstwy nie powinny być nakładane, aplikując kolejną warstwę możemy uzyskać efekt zbierania się powłoki na powierzchni w widoczne krople, zacieki, jest to efekt utworzonej super hydrofobowej warstwy, która ze względu na swoje napięcie powierzchniowe odpycha między innymi preparaty zawierające wodę. Jeżeli jest konieczność wykonania poprawek w nanoszeniu powłoki, należy je wykonać natychmiast. Naniesioną powłokę chronić przed deszczem przez około 2 godziny. Powłoka uzyskuje właściwości ochronne przed graffiti po 24 godz., natomiast pełną odporność nabiera po 7 dniach. Duże nasłonecznienie może przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na sieciowanie powłoki. 
W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu przez bakterie i grzyby z otaczającego powietrza opakowania muszą być otwarte jedynie w celu nabrania preparatu i ponownie zamknięte. Gdy opakowanie zostało otwarte, zużyć całą zawartość tak szybko jak to możliwe.                                                                                                      

Zużycie:

Podstawową zasadą jest wykonanie 2 warstw oraz zużycie odpowiedniej ilości preparatu na 1 m².

Wydajność teoretyczna 5 m²/L (0,20 l/m²) do 10 m²/L (0,10 l/m²)
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia,    
które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Powierzchnie chłonne gładkie, bez faktury5 m²/L (0,20 l/m²) łącznie na dwie warstwy
np. tynki, cegła, beton, piaskowiec.

Powierzchnie niechłonne gładkie, bez faktury: 10 m²/L (0,10 l/m²) łącznie na dwie warstwy
np. powierzchnie malowane farbami elewacyjnymi, antykorozyjnymi, hydrofobowymi.

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań,    
w tym: warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu oraz chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat nanoszenia.

 

Usuwanie graffiti w przejściu podziemnym 1

Usuwanie graffiti w przejściu podziemnym 2

 

Uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej wymagało przeprowadzenia dla powłoki antygraffiti KTX 05 wielu badań zgodnie z poniższymi normami:

 • PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery
  - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
  - Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody.
 • PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
  - Metody badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie.
 • PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
  - Metody badań - Analiza w podczerwieni.
 • PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery
  - Oznaczanie gęstości
  - Część 1: Metoda piknometryczna.
 • PN-EN ISO 3219:2000 Tworzywa sztuczne
  - Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje
  - Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania.
 • PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne
  - Oznaczanie zawartości substancji nielotnych.
 • PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery
  - Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej
  - Metoda z zastosowaniem naczynka.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością
  - Wymagania.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

W postępowaniu aprobacyjnym wykorzystano procedury badawcze:

 • Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/13 Ocena stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie mrozoodporności.

W postępowaniu aprobacyjnym wykorzystano raporty z badań wyrobu budowlanego:

 • Badania IBDiM, Sprawozdanie IBDiM 2016.

 

Zestawienie właściwości powłok antygraffiti:

Tabela powłok antygraffiti