PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Powłoka KTX 05 - system tracony

Etykieta powłoki antygraffiti KTX 05Opalowanie 1 litr powłoki antygraffiti KTX 05Opakowanie 5 litrów powłoki antygraffiti KTX 05Opakowanie 20 litrów powłoki antygraffiti KTX 05

Najważniejsze cechy i zalety powłoki antygraffiti KTX 05:

 • jednorazowe zabezpieczenie - bezbarwnie wysychająca powłoka antygraffiti oparta na mikrowoskach,
 • stosuje się wykonując tylko 2 warstwy,
 • natychmiastowa ochrona przed farbami graffiti oraz innymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi,
 • powstała warstwa rozdzielająca jest łatwo zmywalna za pomocą gorącej wody,
 • paroprzepuszczalna,
 • preparat hydrofobowy - zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych,
 • nie zawiera rozpuszczalników,
 • chroni przed promieniowaniem UV - nie żółknie,
 • do stosowania na różnorodne podłoża,
 • 7 lat trwałości,
 • wykończenie: półmat,
 • biodegradowalna,
 • aplikacja za pomocą wałka, natrysku powietrznego i bezpowietrznego,
 • Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Budowy Dróg i Mostów,
 • certyfikowana, posiada oznaczenia: znak budowlany B,
 • do stosowania na zabytkach - pozytywna opinia Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa.

 

Charakterystyka preparatu KTX 05

Powłoka KTX 05 jest jednoskładnikowym, wodnym, bezbarwnie wysychającym preparatem, opartym na mikrowoskach. Służy do powierzchniowego zabezpieczania powierzchni z różnorodnych materiałów przed graffiti i innymi zanieczyszczeniami.

Pokryte nim podłoże jest skutecznie chronione nie tylko przed aerozolowymi farbami, ale też markerami wodnymi oraz zanieczyszczeniami atmosferycznymi, brudem, kwaśnym deszczem i wilgocią. KTX 05 odkłada się na ściankach kapilar i porów jako warstwa rozdzielająca, która zapobiega wnikaniu farb oraz pigmentów w podłoże i zmniejsza ich przyczepność. Powłokę wykonuje się stosując 2 warstwy.

KTX 05 jest preparatem hydrofobowym, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV, dzięki, którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni.

Na mineralnych podłożach zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych.

Odcień malowanej preparatem powierzchni zostaje lekko pogłębiony, przy czym stopień połysku ulega niewielkiemu zmniejszeniu, a jej faktura zostaje zachowana.

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM: Nr IBDiM-KOT-2022/0841.

 

Dane techniczne powłoki ochronnej antygraffiti:

Trwałość powłoki - 7 lat. Produkt hydrofobowy. Brak istotnego zmniejszenia dyfuzji pary wodnej, odporność na promieniowanie ultrafioletowe: 500 godz., odporna na alkalia, wysychanie bez klejenia się. Maksymalny czas usuwania farby od jej nałożenia: bez ograniczeń.

 

Jak wygląda powłoka na podłożu?

Powłoka tworzy efekt satyny, który może być bardziej lub mniej widoczny, w zależności od rodzaju podłoża, nasłonecznienia i kąta padania światła. Podłoża chłonne, takie jak beton czy piaskowiec, mogą nabrać ciemniejszego odcienia.

 

Gdzie preparat znajduje zastosowanie?

KTX 05 może być stosowany do zabezpieczania podłoży chłonnych, zarówno gładkich, jak i porowatych wykonanych z materiałów budowlanych typu: cegła, klinkier, tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, powłoki malarskie, beton, kamień naturalny np. piaskowiec, granit niepolerowany, trawertyn, jak również do rzeźb i pomników oraz systemów dociepleniowych. Powłoka nie nadaje się natomiast do stosowania na podłożach niechłonnych. Podczas stosowania na starych powłokach malarskich zaleca się wstępne przeprowadzenie próby wytrzymałości na temperaturowe oraz ciśnieniowe zmywanie powłoki. Na podłożach zaimpregnowanych hydrofobowo należy przeprowadzić test kompatybilności. Nie stosować na podłożach zmurszałych.

 

Aplikacja powłoki

KTX 05 należy nanosić na powierzchnie suche. Stosowanie powłoki na mokre podłoża, spowoduje głęboką penetracje w głąb jego powierzchni, a tym samym nieskuteczną ochronę przeciwko graffiti. Powłokę KTX 05 powinno się budować na zewnątrz zabezpieczanego podłoża. Względna wilgotność powietrza nie powinna przekroczyć 95%. Temperatura podłoża: +7 do +30°C.

 

Jak należy stosować preparat?

Przed użyciem należy wstrząsnąć opakowaniem lub wymieszać preparat wolnoobrotowym mieszadłem. KTX 05 można nanosić za pomocą typowych narzędzi malarskich jak np. wałek, pędzel (narzędzia te muszą być dobrze nasączone), a także metodą natrysku pneumatycznego oraz hydrodynamicznego dyszą 12 -17 dającą szeroki strumień. Można również wykorzystać metodę polewania niskociśnieniowego.

Aplikacja powłoki antygraffiti: +7 do +30°C. 
Czas schnięcia przy temp. +22°C: około 15 min.

Powłokę należy nanosić dokładnie, aby pokryć nią wszystkie nierówności i szczeliny w strukturze materiału. Zaniedbanie tego może spowodować problemy przy usuwaniu graffiti. Preparat nakłada się w 2 warstwach, zgodnie z zasadą „mokro na mokro”, tzn drugą warstwę należy nałożyć tuż przed osiągnięciem zewnętrznej suchości pyłowej przez pierwszą warstwę w jednym cyklu roboczym – podłoże powinno być jeszcze wilgotne. Podczas nanoszenia KTX 05 mogą wystąpić zacieki spowodowane nadwyżką preparatu, które należy przed wyschnięciem rozprowadzić np. wałkiem po podłożu. Po całkowitym wyschnięciu kolejne warstwy powłoki nie powinny być nakładane. Aplikując kolejną warstwę, możemy uzyskać efekt zbierania się preparatu na powierzchni w widoczne krople czy zacieki. Jest to efekt utworzonej przez niego super hydrofobowej warstwy, która ze względu na swoje napięcie powierzchniowe odpycha między innymi preparaty zawierające wodę. Jeżeli jest konieczność wykonania poprawek, należy je wykonać natychmiast. Naniesioną powłokę trzeba chronić przed deszczem przez około 2 godziny. Uzyskuje ona właściwości ochronne przed graffiti po 24 godz., natomiast pełną odporność po 7 dniach. Duże nasłonecznienie może przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na sieciowanie powłoki.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia powłoki przez bakterie i grzyby z otaczającego powietrza, opakowania muszą być otwarte jedynie w celu nabrania preparatu i ponownie zamknięte. Gdy opakowanie zostało otwarte, należy zużyć całą zawartość tak szybko, jak to możliwe.

                                                                                               

Zużycie:

Podstawową zasadą dotyczącą stosowania preparatu KTX 05 jest wykonanie 2 pełnych warstw. Istotne jest również zużycie odpowiedniej ilości preparatu na 1 m².

Wydajność teoretyczna 5 m²/L (0,20 l/m²) do 10 m²/L (0,10 l/m²)
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia,    
które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Powierzchnie chłonne gładkie, bez faktury5 m²/L (0,20 l/m²) łącznie na dwie warstwy
np. tynki, cegła, beton, piaskowiec.

Powierzchnie niechłonne gładkie, bez faktury: 10 m²/L (0,10 l/m²) łącznie na dwie warstwy
np. powierzchnie malowane farbami elewacyjnymi, antykorozyjnymi, hydrofobowymi.

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań,    
w tym: warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu oraz chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat nanoszenia.

 

Usuwanie graffiti w przejściu podziemnym 1

Usuwanie graffiti w przejściu podziemnym 2

 

Uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej wymagało przeprowadzenia dla powłoki antygraffiti KTX 05 wielu badań zgodnie z poniższymi normami:

 • PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery
  - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
  - Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody.
 • PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
  - Metody badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie.
 • PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
  - Metody badań - Analiza w podczerwieni.
 • PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery
  - Oznaczanie gęstości
  - Część 1: Metoda piknometryczna.
 • PN-EN ISO 3219:2000 Tworzywa sztuczne
  - Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje
  - Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania.
 • PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne
  - Oznaczanie zawartości substancji nielotnych.
 • PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery
  - Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej
  - Metoda z zastosowaniem naczynka.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością
  - Wymagania.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

W postępowaniu aprobacyjnym wykorzystano procedury badawcze:

 • Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/13 Ocena stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie mrozoodporności.

W postępowaniu aprobacyjnym wykorzystano raporty z badań wyrobu budowlanego:

 • Badania IBDiM, Sprawozdanie IBDiM 2016.

 

Zestawienie właściwości powłok antygraffiti:

Tabela powłok antygraffiti