PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Powłoka antygraffiti KTX 06 - system trwały

Etykieta powłoki antygraffiti KTX 07Opakowanie 10 litrów powłoki KTX 06

KTX 06  to uniwersalna powłoka antygraffiti spełniająca oczekiwania klientów. Otrzymywaliśmy liczne pytania od lokalnych firm, zajmujących się zabezpieczaniem prywatnych obiektów powłokami antygraffiti, o tańszy zamiennik powłoki KTX 07, dlatego opracowaliśmy nową powłokę antygraffiti o nazwie handlowej KTX 06. Przy jej tworzeniu duży nacisk położyliśmy na stosunek jakości do ceny, aby uczynić nowe zabezpieczenie antygraffiti bardziej dostępnym dla właścicieli obiektów mniejszych lub prywatnych. Nowa powłoka ma właściwości bardzo zbliżone do powłoki antygraffiti KTX 07 i jest równie wysokiej jakości.

Najważniejsze cechy i zalety powłoki antygraffiti KTX 06:

 • system trwały syntetyczny umożliwia wielokrotne usuwanie farb graffiti - do 50 cykli,
 • preparat jednokomponentowy - łatwa aplikacja,
 • tworzy bezbarwną powłokę antygraffiti z której łatwo się usuwa graffiti,
 • szybkoschnąca, utwardzana pod wpływem wilgoci z powietrza,
 • paroprzepuszczalna,
 • usuwanie farb graffiti tylko zwykłą wodą lub wodą z dodatkiem np. płynu do naczyń lub mydła,
 • I stopień usuwania farb graffiti,
 • antyadhezyjna, tworzy efekt antyplakatowy - tasmy i kleje do plakatów trudniej przykleić do zabezpieczanej powierzchni,
 • odporna na promieniowanie UV, nie żółknie,
 • 10 lat trwałości,
 • wysoka odporność chemiczna,
 • dobre parametry aplikacji: od +5 do +30°C,
 • wersja wykończenia: mat, połysk,
 • ekologiczna - nie wymaga stosowania agresywnych preparatów opartych na rozpuszczalnikach, kwasach,
 • bezpieczna przy usuwaniu farb graffiti - nie trzeba stosować rozpuszczalników działających szkodliwie na układ oddechowy, skórę i oczy,
 • aplikacja za pomocą wałka, pędzla, natrysku powietrznego i bezpowietrznego,
 • do stosowania na różnorodnych podłożach.

W oparciu o te założenia powstała powłoka KTX 06 jako uniwersalny preparat antygraffiti spełniający oczekiwania klientów, z której graffiti usuwa się zwykłą wodą lub wodą z dodatkiem płynu do naczyń!

 

KTX 06 – opis preparatu

Preparat antyadhezyjny

KTX 06 jest to jednoskładnikowy, bezbarwnie wysychający preparat antygraffiti. Wytwarzany z syntetycznych związków krzemoorganicznych stanowi doskonałe zabezpieczenie różnego rodzaju powierzchni przed graffiti. Dodatkowo jest to preparat antyadhezyjny, co oznacza, że doskonale chroni przed naklejaniem plakatów. W efekcie po jego zastosowaniu przyklejanie plakatów, nalepek, taśm klejących posiadających własny klej jest utrudnione lub niemożliwe. Preparat jest szybkoschnący, utwardzany pod wpływem wilgoci z powietrza, wykazuje bardzo dobrą przyczepność. Zabezpieczona powierzchnia bardzo dobrze chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, większością markerów powszechnie dostępnych w handlu, tuszem, ptasimi odchodami, brudem, kwaśnym deszczem, wilgocią, gumą do żucia oraz plakatami, nalepkami i klejem.

Impregnat antygraffiti

Impregnat antygraffiti KTX 06 po zastosowaniu stanowi warstwę rozdzielającą, która zapobiega wnikaniu w podłoże i zmniejsza przyczepność farb/pigmentów/klejów, powodując zbieranie się ich na powierzchni powłoki w łatwo dające się usunąć skupiska. KTX 06 jest preparatem otwartym dyfuzyjnie, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV – dzięki którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni. Zapobiega wnikaniu wody i substancji szkodliwych. Faktura zabezpieczanych powierzchni zostaje zachowana. Występuje w dwóch wariantach: połysk, mat/półmat.

Dane techniczne po zastosowaniu:

Trwałość powłoki do 10 lat. Zmywanie graffiti: do 50 cykli. (pierwszy stopień usuwalności)
Grubość suchej powłoki do 180 µm. Pełna ochrona antygraffiti po 7 godz.
Produkt hydrofobowy. Brak istotnego zmniejszenia dyfuzji pary wodnej. Pełna twardość po czterech dniach. Powłoka pełni rolę elastomera wykazującego się dużą odkształcalnością z odpornością na działanie czasu i niekorzystne czynniki zewnętrzne np. promieniowanie ultrafioletowe, alkalia, roztwory soli, korozję, czynniki termiczne, biologiczne, chemiczne.
KTX 06 jest trwałym systemem umożliwiającym wielokrotne usuwanie farb graffiti.

Wygląd na podłożu:

Powłoka na podłożu tworzy efekt matu/pólmatu lub połysku (w zależności od wybranej wersji), który może być bardziej lub mniej widoczny w zależności od rodzaju podłoża, nasłonecznienia i kąta padania światła. Niektóre chłonne podłoża np. beton mogą nabrać ciemniejszego odcienia, zaleca się wówczas zastosowanie podkładu gruntującego PX 07, który zapobiega/minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.

Obszary zastosowań:

KTX 06 ma zastosowanie na powierzchniach chłonnych zarówno gładkich jak i porowatych wykonanych z materiałów budowlanych typu: bloczki wapienno-piaskowe, cegła, klinkier, tynk, beton, kamień naturalny np. piaskowiec, granit, trawertyn, większość powłok malarskich jak również do rzeźb, pomników, drewna oraz do systemów dociepleniowych.
Nadaje się do stosowania na powierzchniach niechłonnych, takich jak ceramika, niektóre tworzywa sztuczne, laminaty, stal. Ze względu na różnorodność zabezpieczanych podłoży, przed aplikacja zaleca się wstępne przeprowadzenie prób, aby sprawdzić reakcję preparatu z podłożem, określić przyczepność, pogłębienie koloru podłoża itp.

Zgodność z innymi systemami malarskimi:

Powłoka antygraffiti KTX 06 jest zgodna z większością gruntów i nawierzchniowych powłok malarskich w tym farb poliuretanowych, epoksydowych, układów akrylowych 2K, poliuretanowych 2K,  powłok antykorozyjnych, rozpuszczalnikowych, farb i emalii ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych, alkidowych, nitrocelulozowych, farb opartych na dyspersji winylowej oraz akrylowej silikatowej i silikonowej.

Sposób stosowania:

Po otwarciu pojemnika preparat dokładnie wymieszać w całej objętości przez około 1 minutę stosując wolnoobrotowe mieszadło, następnie można przystąpić do aplikacji. Mieszanie jest szczególnie ważne w przypadku powłoki w wersji “mat” ze względu na dodany czynnik matujący, który należy dokładnie wymieszać w całej objętości opakowania. Pojemnik po przelaniu odpowiedniej ilości materiału zamknąć (w otwartym powłoka stwardnieje). Nie zużyty materiał przelać do innych mniejszych czystych pojemników, które powłoka będzie wypełniać w całości, ewentualny dostęp powietrza do powłoki będzie miał wpływ na jej powolne utwardzanie oraz późniejsze sieciowanie. W razie wydłużonej aplikacji powłoki należy około co 1 godz. wykonać ponowne mieszanie powłoki. W zależności od warunków atmosferycznych średni czas użycia powłoki to około 2 do 3 godzin przy temperaturze 20 °C, ale w mniej korzystnych warunkach okres ten się może wydłużyć nawet do 8 godzin.
Aplikacja powłoki antygraffiti KTX 06 i podkładu gruntującego PX 07:  od +5 do +30°C.
Zakres temperatur musi utrzymywać się przez cały okres schnięcia powłoki.
Powłokę należy nanosić dokładnie, aby pokryć nią wszystkie nierówności i szczeliny w strukturze materiału, zaniedbanie tego może spowodować problemy przy usuwaniu graffiti.
Preparat nakłada się w jednej do dwóch warstw. Na materiałach bardzo chłonnych zaleca się stosować podkład gruntujący PX 07 w dwóch warstwach. Podkład powoduje zmniejszenie zużycia powłoki oraz zapobiega/minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.
Przerwa między podkładem gruntującym, a pierwszą warstwą powłoki antygraffiti powinna wynieść około 24 godziny. Po około 4 godzinach przy temperaturze schnięcia 20°C następuje zewnętrzne utwardzenie powłoki antygraffiti i możliwość nakładania kolejnej warstwy.
Całkowitą suchość powłoki otrzymujemy po 6 do 7 godzinach przy temperaturze +20°C.
Nie ma ograniczeń czasowych w nakładaniu drugiej warstwy lub uzupełnianiu powłoki.
Przy dłuższej przerwie między warstwami, należy zabezpieczaną powierzchnię przemyć wodą, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia. Przy pokrywaniu powłoką nowo wymalowanych podłoży, należy zachować kilkudniową przerwę na “wysezonowanie” farby malarskiej. W przypadku słabej przyczepności powłoki do podłoża, należy zastosować właściwy podkład gruntujący odpowiedni dla danego rodzaju podłoża. Należy zwrócić uwagę, aby nie nakładać za dużo powłoki na powierzchnie gładkie, w razie wystąpienia zacieków, należy je przed wyschnięciem rozprowadzić wałkiem po podłożu. Preparat można nanosić metodą natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego dyszą 12-17, a także używając wałków do farb rozpuszczalnikowych.
Można stosować w pomieszczeniach wentylowanych.

Zużycie:

Podstawową zasadą jest wykonanie 1 do 2 warstw.

Wydajność teoretyczna:  6 m²/1 L (167 ml/m²) do 10 m²/1 L (100 ml/m²)
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia,  które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Powierzchnie mało chłonne, gładkie:  
7 m²/1 L (143 ml/m²) do 9 m² /1 L (111 ml/m²), łącznie na dwie warstwy,
np. farby elewacyjne, cegła.
Powierzchnie bardzo chłonne, mało porowate:  
6 m²/1 L (167 ml/m²), łącznie na dwie warstwy,
np. piaskowiec, wapień, beton.
Na podłożach chłonnych zużycie może się zwiększyć.
Powierzchnie niechłonne gładkie:  
do 10 m²/1 L (100 ml/m²), jedna do dwóch warstw,
np. stal, ceramika, granit, powierzchnie malowane farbami proszkowymi.

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań, w tym: warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu oraz chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat nanoszenia.

W celu zwiększenia wydajności na powierzchniach chłonnych zalecane jest zastosowanie podkładu gruntującego:
PX 07:  8,3 m²/1 L, (120 ml/m²), łącznie na dwie warstwy.

 

Zestawienie właściwości powłok antygraffiti:

Tabela powłok antygraffiti