PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dale RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że na naszej stronie internetowej przetwarzamy dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHSC Chemicals Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu telefonicznego i emailowego w sprawach związanych z realizacją usługi/dostawy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy).

Dane, jakie przetwarzamy to numery IP odwiedzających, statystyki ruchu na stronie, gromadzone w trakcie korzystania z naszej witryny oraz tzw. ciasteczka. Dane te usuwane są raz na tydzień. Nie prowadzimy zautomatyzowanej analizy marketingowej ani profilowania.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na witrynie będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Oprócz tego statystyki ruchu na naszej stronie są przetwarzane przez obsługującą Administratora firmę hostingową, firma analizująca ruch sieciowy (Google) oraz serwisy społecznościowe: Facebook, Google+ i Twitter.

Ma Pan/Pani prawo:

  • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W kwestiach ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować ze specjalistą ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod(at)artan-p.pl.