PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu – Powłoka KTX Elastic

Beton, który jest niezwykle istotnym elementem każdej konstrukcji budowlanej, narażony jest na działanie warunków atmosferycznych, a także różnorodne obciążenia mechaniczne, co może mieć niekorzystny wpływ na jego właściwości czy strukturę. Czynniki te mogą również przyczynić się do powstania korozji. Warto więc zainwestować w preparaty do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, takie jak na przykład oferowana przez nas powłoka KTX Elastic. Stosowanie tego typu środków znacznie przyczyni się do zwiększenia trwałości i solidności konstrukcji. Proponowane przez nas farby antykorozyjne do betonu, wykorzystywane w formie powłoki ochronnej, zapewniają powierzchni betonowej odporność na działanie wilgoci, skrajnych temperatur oraz promieniowania UV. Zachęcamy do zapoznania się z właściwościami tego preparatu.

 

Zalety i właściwości powłoki antykorozyjnej KTX Elastic:

 

 • bardzo dobra elastyczność powłoki, zdolność przenoszenia zarysowań podłoża nawet w niskich temperaturach -20°C,
 • antykorozyjna - ogranicza niszczenie betonu i zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji zbrojenia stalowego,
 • hydrofobowa - zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych rozpuszczonych w wodzie,
 • antygraffiti - trwały systemem umożliwiający wielokrotne usuwanie farb graffiti bez konieczności odtwarzania powłoki po czyszczeniu graffiti, minimum 50 cykli,
 • antyplakat - bardzo dobre właściwości antyadhezyjne,
 • doskonała przyczepność do betonu,
 • dobra przepuszczalność pary wodnej,
 • wysoki opór dla dyfuzji dwutlenku węgla, zmniejsza tempo karbonatyzacji,
 • odporna na niekorzystne czynniki atmosferyczne i starzenie,
 • odporna termicznie,
 • odporna chemicznie na większość rozpuszczalników, roztworów kwasów i amoniaku,
 • odporna na środowisko alkaliczne,
 • odporna na działanie soli i środków odladzających,
 • odporna na cykle zamrażania i rozmrażania,
 • odporna na działanie promieniowania UV,
 • zmniejszony wzrost glonów i grzybów,
 • zwiększa opór elektryczny,
 • do stosowania na istniejące powłoki malarskie,
 • łatwa w aplikacji, jednoskładnikowa, gotowa do użycia,
 • niskie zużycie - wyższa wydajność,
 • bardzo dobre krycie,
 • do stosowania w niskich temperaturach: już od -5°C,
 • około 20 lat trwałości,
 • dostępna w wielu kolorach RAL.

 

Opis farby antykorozyjnej do betonu KT Elastic:

KTX Elastic jest jednoskładnikowym preparatem, tworzącym barwną antykorozyjną, elastyczną powłokę ochronną do podłoży betonowych i murowanych o znakomitych właściwościach przenoszenia zarysowań podłoża do -20°C. Preparat spełnia wszystkie wymagania stawiane powłokom ochronnym przeznaczonym do ochrony powierzchniowej betonu. Ta farba elastyczna do betonu posiada właściwości antykorozyjne, antygraffiti, antyplakatowe. Zabezpieczona nią powierzchnia jest doskonale chroniona przed aerozolowymi farbami graffiti, tuszem, plakatami, ptasimi odchodami oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

KTX Elastic po zastosowaniu stanowi barwną antykorozyjną warstwę rozdzielającą, która zapobiega wnikaniu wody i substancji szkodliwych w podłoże, a dzięki silnym właściwościom antyadhezyjnym zmniejsza przyczepność farb, pigmentów, klejów, ułatwiając ich usuwanie z powierzchni powłoki. Oferowana przez nas farba antykorozyjna do betonu jest preparatem otwartym dyfuzyjnie, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV, dzięki którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni, jest szybkoschnąca, utwardzana pod wpływem wilgoci z powietrza, a także wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży betonowych.

Preparat jest bardzo wydajny, co przekłada się na niskie zużycie.
Powłoka dostępna jest w kolorystyce z palety kolorów RAL.
Materiał spełnia wymagania normy PN EN 1504-2 jako powłoka ochronna.
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM: Nr IBDiM-KOT-2023/0952.

 

Obszary zastosowań:

KTX Elastic do stosowania jako barwna elastyczna farba do betonu, chroni różnorodne podłoża betonowe bądź żelbetowe w inżynierskich konstrukcjach drogowych, mostowych, kolejowych, do hydrotechnicznych obiektów śródlądowych, na obiektach przemysłowych i sportowych oraz jako powłoka nawierzchniowa na istniejące powłoki mostkujące zarysowania. Zwiększa trwałość wszystkich rodzajów konstrukcji betonowych narażonych na powstawanie rys.

 

Sposób stosowania:

Po otwarciu pojemnika preparat dokładnie wymieszać w całej objętości do uzyskania jednolitej konsystencji bez przebarwień i smug, stosując mieszadło wolnoobrotowe. Po wymieszaniu jest on gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Pojemnik po przelaniu odpowiedniej ilości materiału zamknąć. Dostęp powietrza do powłoki będzie miał wpływ na jej powolne utwardzanie. Preparat nadaje się do użycia nawet kilka miesięcy po otwarciu, pod warunkiem szczelnego zamknięcia opakowania i właściwego przechowywania.

Warunki aplikacji powłoki antykorozyjnej:

 • względna wilgotność powietrza do 80%
 • temperatura stosowania: od -5 do +35°C
 • temperatura podłoża powinna być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy w danej temperaturze otoczenia i wilgotności

Ilość warstw powłoki:

 • preparat nakłada się w dwóch warstwach

Drugą warstwę powłoki nanosić po około 3 godz. po utwardzeniu pierwszej warstwy, 
przy temp. schnięcia 22°C. Nie ma ograniczeń czasowych w nakładaniu drugiej warstwy lub uzupełnianiu powłoki. Przy dłuższej przerwie między warstwami, należy zabezpieczaną powierzchnię przemyć wodą w celu usunięcia kurzu i innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Gruntowanie:
W przypadku podłoży bardzo chłonnych lub o zróżnicowanej chłonności można zastosować grunt PX 07 w jednej warstwie. Chronić zagruntowane podłoże przed deszczem do momentu naniesienia powłoki ochronnej.
Powłokę KTX Elastic nanosić na zagruntowane podłoże po całkowitym odparowaniu wody 
z podłoża, wyschnięciu - minimum po 1 godz. Nie gruntuje się podłoży pokrytych farbami, powłokami ochronnymi.
Aplikacja podkładu gruntującego PX 07: +5 do +30°C.

Czas schnięcia powłoki KTX elastic przy temp. +22°C:

 • 1 godz. - pyłosucha
 • 2 godz. - sucha, zewnętrznie utwardzona, możliwość dotknięcia bez tzw. odcisków
 • 3 godz. - twarda
 • 7 godz. - utwardzenie całkowite
 • 7 dni - pełna odporność chemiczna

Chronić powłokę przed zabrudzeniem do czasu całkowitego utwardzenia. Podane czasy są orientacyjne, rzeczywiste czasy mogą się różnić w zależności od grubości warstwy, warunków otoczenia, temperatury, wilgotności, nasłonecznienia, wiatru. Odpowiednie warunki atmosferyczne muszą utrzymać się przez cały okres schnięcia powłoki. Nakładanie powłoki w niższych temperaturach wydłuża czas schnięcia. 
Chronić przed deszczem przez co najmniej 3 godz. od aplikacji przy temp. +22°C. Powłokę należy nanosić starannie, aby pokryć nią wszystkie nierówności i szczeliny w strukturze materiału. Niedokładne naniesienie preparatu może spowodować zmniejszenie skuteczności ochrony antykorozyjnej i problemy przy usuwaniu farb graffiti. Na szorstkiej oraz porowatej powierzchni należy wytworzyć jednolitą i wystarczająco grubą warstwę ochronną powłoki. W razie wystąpienia zacieków, nadwyżki preparatu przed wyschnięciem rozprowadzić wałkiem po podłożu.
Preparat można stosować w pomieszczeniach wentylowanych. Poszczególne partie produkcyjne mogą się nieznacznie różnić, dlatego należy zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Kolor wybrany ze wzornika kolorów po nałożeniu może nie być identyczny ze wzornikiem. Zaleca się porównanie próbki kolorów ze wzornikiem w tych samych warunkach oświetlenia.

Metody aplikacji:

 • wałki malarskie nie pozostawiające włókien,
 • natrysk pneumatyczny, hydrodynamiczny, dysza 12 do 18.

 

Zużycie:

Podstawową zasadą jest wykonanie 2 warstw powłoki antykorozyjnej.

Wydajność teoretyczna: 3 m²/L (333 ml/m²) do 6 m²/L (166 ml/m²).
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia, które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Podłoża chłonne, gładkie, zwarte, nieporowate:
4 m²/L (250 ml/m²) do 6 m²/L (166 ml/m²) łącznie na dwie warstwy, np. beton - klasa C25.

Podłoża bardzo chłonne, gładkie, zwarte, nieporowate:
3 m²/L (333 ml/m²) do 5 m²/L (200 ml/m²) łącznie na dwie warstwy, np. beton lekki.

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań, w tym: warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu oraz chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat powstałych podczas nanoszenia.

W przypadku podłoży bardzo chłonnych lub o zróżnicowanej chłonności zalecane jest zastosowanie gruntu PX 07 w jednej warstwie.
PX 07 podkład gruntujący: 16,5 m²/L na jedną warstwę (60 ml/m²).