PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Powłoka antyplakatowa KTX

Etykieta KTX Antyplakat

Obok środków antygraffiti mamy w naszej ofercie również preparat antyplakatowy.

Poniżej znajdą Państwo wyliczenie wszystkich najistotniejszych cech i zalet powłoki antyplakatowej KTX:

 • antyadhezyjna, skutecznie zabezpiecza przed naklejaniem plakatów,
 • preparat jednoskładnikowy - łatwa aplikacja
 • 15 lat trwałości,
 • paroprzepuszczalna,
 • działa jako filtr promieni UV, nie żółknie,
 • szybkoschnąca,
 • wysoka odporność chemiczna,
 • konserwuje powierzchnię i ochrania oryginalny kolor,
 • zabezpiecza przed graffiti na stałe,
 • do stosowania na różnorodnych powierzchniach na zewnątrz i wewnątrz,
 • nie ma potrzeby ponownego wykonywania zabezpieczenia po zabiegach usuwania plakatów,
 • nie uszkadza podłoża,
 • nie wpływa na wygląd zabezpieczanej powierzchni,
 • zabezpiecza przed wnikaniem wody, olejów, tłuszczy, farby, klejów itp.,
 • do wyboru wersja połysk, mat, kolor,
 • prostsze, łatwiejsze czyszczenie zabezpieczanych powierzchni, nie wymagane są żadne agresywne preparaty,
 • metoda nakładania: pędzle, wałki, natrysk powietrzny i bezpowietrzny.

 

 

Preparat antyplakatowy KTX – opis

Preparat antyplaktatowy KTX jest jednoskładnikowym i bezbarwnie wysychającym środkiem antyadhezyjnym w postaci płynu, do powierzchniowego zabezpieczania przed naklejaniem plakatów, nalepek i taśm klejących. Szybkoschnący i utwardzany pod wpływem wilgoci z powietrza, wykazuje bardzo dobrą przyczepność. Po wyschnięciu, w wyniku hydrofobizacji, tworzy trwałe matowe zabezpieczenie, które zapobiega wnikaniu wody i substancji szkodliwych.

Preparat antyadhezyjny chroniący przed plakatami

Preparat antyadhezyjny tworzy powłokę, która efektywnie zabezpiecza przed wiązaniem się kleju z zabezpieczoną powierzchnią, przez co umożliwia w łatwy sposób odklejanie się plakatów od powłoki. Zabezpieczona powierzchnia chroniona jest również przed farbami graffiti w sprayu, markerami wodnymi oraz brudem, kwaśnym deszczem, wilgocią, ptasimi odchodami i gumą do żucia. KTX jest środkiem antyplakatowym otwartym dyfuzyjnie, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV – dzięki którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni. Faktura zabezpieczanych powierzchni zostaje zachowana.

Dane techniczne po zastosowaniu:

Trwałość powłoki wynosi 15 lat.
Grubość suchej powłoki około 160 µm.
Pełna ochrona antyplakatowa po 7 godz.
Zmywanie graffiti: nie mniej niż 10 cykli. (pierwszy stopień usuwalności)
Produkt hydrofobowy. Brak istotnego zmniejszenia dyfuzji pary wodnej, odporność na promieniowanie ultrafioletowe, odporność na alkalia i roztwory soli, wysychanie bez klejenia się. Pełna twardość po czterech dniach.

Wygląd na podłożu:

Powłoka antyplakatowa na podłożu tworzy efekt matu lub połysku, który może być bardziej lub mniej widoczny w zależności od rodzaju podłoża, nasłonecznienia i kąta padania światła. Niektóre chłonne podłoża mogą nabrać ciemniejszego odcienia, zaleca się wówczas zastosować podkład gruntujący PX 07, który zapobiega/minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.

Obszary zastosowań:

KTX antyplakat może być stosowany do zabezpieczania takich elementów infrastruktury miejskiej jak słupy sygnalizacji świetlnej, znaki drogowe, latarnie, ławki, skrzynki elektryczne, telekomunikacyjne, wiaty przystankowe, przejścia podziemne, dworce. Powłoka może być stosowana do powierzchni gładkich, porowatych, chłonnych jak i niechłonnych typu tworzywa sztuczne, metale, farby proszkowe, tynk, beton, większości powierzchni malowanych, cegły, klinkieru, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i sztucznego. Ze względu na różnorodność zabezpieczanych podłoży, przed aplikacją zaleca się wstępne przeprowadzenie prób, aby sprawdzić reakcję preparatu z podłożem.

Sposób stosowania:

Po otwarciu pojemnika preparat dokładnie wymieszać w całej objętości przez 1 min. stosując wolnoobrotowe mieszadło, następnie zostawić na około 2 minuty, po czym można przystąpić do aplikacji. Pojemnik po przelaniu odpowiedniej ilości materiału zamknąć.
(w otwartym powłoka stwardnieje) Nie zużyty materiał przelać do innych mniejszych czystych pojemników, które powłoka będzie wypełniać w całości.
Ewentualny dostęp powietrza do powłoki będzie miał wpływ na jej powolne utwardzanie oraz późniejsze sieciowanie. W razie wydłużonej aplikacji powłoki należy około co 30 min. wykonać ponowne mieszanie używanej powłoki.
W zależności od warunków atmosferycznych średni czas użycia powłoki to 2 godz. przy temp. 20°C, ale w mniej korzystnych warunkach okres ten wydłuża się nawet do 6 godzin.
Aplikacja powłoki antyplakatowej i podkładu gruntującego PX 07: 5 - 30°C
Względna wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%.
Najkorzystniejsze są temperatury pomiędzy +10, a + 25°C.
Przy temperaturach poniżej +10°C odparowane nośnika i tworzenie powłoki może ulec opóźnieniu. Zakres temperatur musi utrzymywać się przez cały okres schnięcia powłoki.
Powłokę należy nanosić dokładnie, aby pokryć nią wszystkie nierówności i szczeliny w strukturze materiału, zaniedbanie tego może spowodować problemy przy usuwaniu graffiti. Preparat nakłada się w dwóch warstwach. Na materiałach bardzo chłonnych zaleca się stosować podkład gruntujący PX 07 w dwóch warstwach. Powoduje on zmniejszenie zużycia powłoki oraz zapobiega możliwości ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.
Przerwa między podkładem, a pierwszą warstwą powłoki powinna wynieść około 24 godz. Po około 4 godzinach przy temperaturze schnięcia +20°C następuje zewnętrzne utwardzenie powłoki antyplakatowej i możliwość nakładania kolejnej warstwy.
Całkowitą suchość powłoki otrzymujemy po 6 do 7 godzinach przy temperaturze +20°C.
Nie ma ograniczeń czasowych w nakładaniu drugiej warstwy lub uzupełnianiu powłoki. Przy dłuższej przerwie między warstwami, należy zabezpieczaną powierzchnię przemyć wodą, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia. Należy zwrócić uwagę, aby nie nakładać za dużo powłoki na powierzchnie gładkie, w razie wystąpienia zacieków, należy je przed wyschnięciem rozprowadzić wałkiem po podłożu. Preparat można nanosić metodą natrysku hydrodynamicznego dyszą 12-17, airless, oraz wałkami malarskimi.

Zużycie:

Zaleca się wykonanie 2 warstw.
Wydajność teoretyczna:  6 m²/1 L (167 ml/m²) do 10 m²/1 L (100 ml/m²)
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia, które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Powierzchnie mało chłonne, gładkie:  
7 m²/1 L (143 ml/m²) do 9 m² /1 L (111 ml/m²), łącznie na dwie warstwy,
np. farby elewacyjne, cegła.
Powierzchnie bardzo chłonne, mało porowate:
6 m²/1 L (167 ml/m²), łącznie na dwie warstwy,
np. piaskowiec, wapień, beton. Na podłożach chłonnych zużycie może się zwiększyć.
Powierzchnie niechłonne gładkie:  
do 10 m²/1 L (100 ml/m²), jedna do dwóch warstw
np. stal, ceramika, granit, powierzchnie malowane farbami proszkowymi.

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań: warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu, chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat nanoszenia.
W celu zwiększenia wydajności na powierzchniach chłonnych zalecane jest zastosowanie podkładu gruntującego:
PX 07:  8,3 m²/1 L, (120 ml/m²), łącznie na dwie warstwy.