PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Powłoka antygraffiti KTX 07 - system trwały

Etykieta powłoki antygraffiti KTX 07Opakowanie 10 litrów KTX 07Opakowania 10 litrów powłoka KTX 07

Najbardziej wszechstronna powłoka antygraffiti.

Nasza firma w drodze badań naukowych popartymi wieloma testami opracowała nowoczesną powłokę antygraffiti KTX 07.  Spełnia ona oczekiwania Zarządów Dróg Miejskich i Autostrad w zakresie utrzymania obiektów inżynierskich oraz całej infrastruktury drogowo-miejskiej, a także biur projektowych i właścicieli prywatnych obiektów.

Najważniejsze cechy i zalety powłoki antygraffiti KTX 07:

 • system trwały syntetyczny umożliwia wielokrotne usuwanie farb graffiti - do 100 cykli,
 • preparat jednokomponentowy - łatwa aplikacja,
 • tworzy bezbarwną powłokę antygraffiti z której łatwo się usuwa graffiti,
 • szybkoschąca, utwardzana pod wpływem wilgoci z powietrza,
 • paroprzepuszczalna,
 • usuwanie farb graffiti tylko zwykłą wodą lub wodą z dodatkiem np. płynu do naczyń lub mydła,
 • I stopień usuwania farb graffiti,
 • antyadhezyjna, tworzy efekt antyplakatowy - taśmy i kleje do plakatów trudniej przykleić do zabezpieczonej powierzchni,
 • odporna na promieniowanie UV, nie żółknie,
 • 20 lat trwałości,
 • wysoka odporność chemiczna,
 • bardzo dobre parametry aplikacji: już od - 5 do +30°C,
 • wersja wykończenia: mat, połysk, kolor z palety RAL,
 • ekologiczna - nie wymaga stosowania agresywnych preparatów opartych na rozpuszczalnikach, kwasach do usuwania graffiti,
 • bezpieczna przy usuwaniu farb graffiti - nie trzeba stosować rozpuszczalników działających szkodliwie na układ oddechowy, skórę i oczy,
 • aplikacja za pomocą wałka, pędzla, natrysku powietrznego i bezpowietrznego,
 • do stosowania na różnorodnych podłożach,
 • posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów nr. AT/2016-02-3286,
 • certyfikowana - posiada oznaczenie znak budowlany B.

Opis preparatu:

KTX 07 jest to unikalny jednoskładnikowy, bezbarwnie wysychający preparat antygraffiti oparty na syntetycznych związkach krzemoorganicznych, do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, posiadający funkcję ochrony przed naklejaniem plakatów o silnych właściwościach antyadhezyjnych, przez co przyklejanie plakatów, nalepek, taśm klejących posiadających własny klej jest utrudnione lub niemożliwe.
Preparat antygraffiti  jest szybkoschnący, utwardzany pod wpływem wilgoci z powietrza, wykazujący bardzo dobrą przyczepność. Zabezpieczona powierzchnia bardzo dobrze chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, większością markerów powszechnie dostępnych w handlu, tuszem, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, ptasimi odchodami, brudem, kwaśnym deszczem, zapobiega wnikaniu wody i substancji szkodliwych, gumą do żucia oraz plakatami, nalepkami i klejem.
KTX 07 po zastosowaniu stanowi antykorozyjną warstwę rozdzielającą, która zapobiega wnikaniu w podłoże i zmniejsza przyczepność farb/pigmentów/klejów, powodując łatwość w ich usuwaniu z powierzchni powłoki.
KTX 07 jest preparatem otwartym dyfuzyjnie, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV, dzięki którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni.
Faktura zabezpieczanych powierzchni zostaje zachowana.
Preparat występuje w trzech wersjach: połysk, mat/pólmat, kolor RAL.
Powłoka antygraffiti KTX 07 posiada Aprobatę Techniczną IBDiM:  Nr. AT/2016-02-3286.

Dane techniczne po zastosowaniu:

Trwałość powłoki antygraffiti do 20 lat. Zmywanie graffiti: do 100 cykli (pierwszy stopień usuwalności). Grubość suchej powłoki do 180 µm. Ochrona antygraffiti po 8 godz.
Powłoka posiada właściwości antyadhezyjne, antyplakatowe. Preparat pełni rolę powłoki antykorozyjnej i elastomera wykazując się dużą odkształcalnością z odpornością na działanie czasu i niekorzystne czynniki zewnętrzne termiczne, biologiczne, chemiczne, UV, alkalia, korozję, roztwory soli i amoniaku.
KTX 07 jest trwałym systemem umożliwiającym wielokrotne usuwanie farb graffiti.

Wygląd na podłożu:

Powłoka antygraffiti na podłożu tworzy efekt matu/pólmatu lub połysku (w zależności od wybranej wersji), który może być bardziej lub mniej widoczny w zależności od rodzaju podłoża, nasłonecznienia i kąta padania światła. Niektóre chłonne podłoża np. beton mogą nabrać ciemniejszego odcienia, zaleca się wówczas zastosowanie podkładu gruntującego PX 07,
który zapobiega/minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.

Obszary zastosowań:

KTX 07 ma zastosowanie na powierzchniach chłonnych zarówno gładkich jak i porowatych wykonanych z materiałów budowlanych typu: bloczki wapienno-piaskowe, płyta włóknowo-cementowa, cegła, klinkier, tynk, beton, kamień naturalny np. piaskowiec, granit, trawertyn, większość powłok malarskich jak również do rzeźb, pomników, drewna oraz do systemów dociepleniowych.
Nadaje się do stosowania na powierzchniach niechłonnych, takich jak ceramika, niektóre tworzywa sztuczne, laminaty, poliester, stal. Ze względu na różnorodność podłoży, przed aplikacja zaleca się wstępne przeprowadzenie prób, aby sprawdzić reakcję preparatu z podłożem, określić przyczepność, pogłębienie koloru podłoża, itp.

Zgodność z innymi systemami malarskimi:

Powłoka antygraffiti KTX 07 jest zgodna z większością gruntów, hydrofobizatorów i nawierzchniowych powłok malarskich w tym farb poliuretanowych, epoksydowych, układów akrylowych 2K, poliuretanowych 2K,  powłok antykorozyjnych, rozpuszczalnikowych, farb i emalii ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych, alkidowych, nitrocelulozowych, farb opartych na dyspersji winylowej oraz akrylowej silikatowej i silikonowej.

Potwierdzona zgodność dotyczy między innymi farb antykorozyjnych do betonu:
- Sika: Sikagard 550 W Elastic, Sikagard 680 S,
- Sto: StoCryl V 100, V 200, V 400, V 450, V 500, EF, RB,
- Hufgard: EuroCret Color Flex, EuroCret Color,
- Megachemie: MEGAprotect AR 100 E, MEGAprotect AR 100 S,
- Gemiprem: Prem PE, Prem PS,
- Baumit Siliconcolor.

Sposób stosowania:

Po otwarciu pojemnika preparat antygraffiti dokładnie wymieszać w całej objętości przez około 1 minutę stosując wolnoobrotowe mieszadło, następnie można przystąpić do aplikacji.
Mieszanie jest szczególnie ważne w przypadku powłoki w wersji “mat” ze względu na dodany czynnik matujący, który należy dokładnie wymieszać w całej objętości opakowania. Pojemnik po przelaniu odpowiedniej ilości materiału zamknąć (w otwartym powłoka stwardnieje). Dostęp powietrza do powłoki będzie miał wpływ na jej powolne utwardzanie oraz późniejsze sieciowanie.
W razie wydłużonej aplikacji powłoki należy około co 1 godz. wykonać ponowne mieszanie powłoki. W zależności od warunków atmosferycznych średni czas użycia przelanej do np. naczynia/kuwety powłoki to około 2 godziny przy temperaturze 20 °C, ale w mniej korzystnych warunkach okres ten się wydłuża nawet do 6 godzin.
Aplikacja powłoki antygraffiti KTX 07: –5 do +30 °C.
Aplikacja podkładu gruntującego PX 07: +5 do +30 °C.
Zakres temperatur musi utrzymywać się przez cały okres schnięcia powłoki.
Powłokę należy nanosić dokładnie, aby pokryć nią wszystkie nierówności i szczeliny w strukturze materiału, zaniedbanie tego może spowodować problemy przy usuwaniu graffiti.
Preparat nakłada się w jednej do dwóch warstw. Na materiałach bardzo chłonnych zaleca się stosować podkład gruntujący PX 07 w dwóch warstwach.
Podkład powoduje zmniejszenie zużycia powłoki oraz zapobiega/minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.  Po zastosowaniu podkładu gruntującego, powłokę KTX 07 można nakładać po około 24 godz. Drugą warstwę powłoki antygraffiti można nakładać po około 4 godz. odstępu przy temp. schnięcia +20°C, po jej zewnętrznym utwardzeniu.
Całkowity czas schnięcia powłoki otrzymujemy po około 7 godzinach przy temperaturze +20°C.
Nie ma ograniczeń czasowych w nakładaniu drugiej warstwy lub uzupełnianiu powłoki.
Przy dłuższej przerwie między warstwami, należy zabezpieczaną powierzchnię przemyć wodą, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia. Przy pokrywaniu powłoką nowo wymalowanych podłoży, należy zachować kilkudniową przerwę na “wysezonowanie” farby malarskiej. W przypadku słabej przyczepności powłoki do podłoża, należy zastosować właściwy podkład gruntujący odpowiedni dla danego rodzaju podłoża.
Należy zwrócić uwagę, aby nie nakładać za dużo powłoki na powierzchnie gładkie, w razie wystąpienia zacieków, należy je przed wyschnięciem rozprowadzić wałkiem po podłożu.
Preparat można nanosić metodą natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego dyszą 12 – 17, a także używając wałków do farb rozpuszczalnikowych.
Można stosować w pomieszczeniach wentylowanych.

Zużycie:

Podstawową zasadą jest wykonanie 2 warstw.

Wydajność teoretyczna:  6 m²/1 L (167 ml/m²) do 10 m²/1 L (100 ml/m²).
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia,  które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Powierzchnie mało chłonne, gładkie:  
7 m²/1 L (143 ml/m²) do 9 m² /1 L (111 ml/m²), łącznie na dwie warstwy, np. farby elewacyjne, cegła.
Powierzchnie bardzo chłonne, mało porowate:  
6 m²/1 L (167 ml/m²), łącznie na dwie warstwy, np. piaskowiec, wapień, beton. Na podłożach chłonnych zużycie może się zwiększyć.
Powierzchnie niechłonne gładkie:
do 10 m²/1 L (100 ml/m²), jedna do dwóch warstw, np. stal, ceramika, granit, powierzchnie malowane farbami proszkowymi.

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań, w tym: warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu oraz chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat nanoszenia.

W celu zwiększenia wydajności na powierzchniach chłonnych zalecane jest zastosowanie podkładu gruntującego:
PX 07:  8,3 m²/1 L, (120 ml/m²), łącznie na dwie warstwy.

   

   

  Uzyskanie Aprobaty wymagało przeprowadzenia dla powłoki antygraffiti KTX 07 wielu badań zgodnie z poniższymi normami:

  • PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody.
  • PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Pomiar przyczepności przez odrywanie.
  • PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Analiza w podczerwieni.
  • PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna.
  • PN-EN ISO 3219:2000 Tworzywa sztuczne -- Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje -- Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania.
  • PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych.
  • PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej - - Metoda z zastosowaniem naczynka.
  • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania.
  • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

  W postepowaniu aprobacyjnym wykorzystano procedury badawcze:

  • Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/13 Ocena stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie mrozoodporności.

  W postępowaniu aprobacyjnym wykorzystano raporty z badań wyrobu budowlanego:

  • Badania IBDiM, Sprawozdanie IBDiM 2016.

   

  Zestawienie właściwości powłok antygraffiti:

  Tabela powłok antygraffiti