PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Zmywacze farb graffiti

Proces usuwania graffiti często jest bardzo pracochłonny i kosztowny.
Problem usunięcia graffiti nie jest łatwy do rozwiązania, tym bardziej że im dłużej naniesiona farba pozostaje na elewacji tym trudniejsza jest ona do usunięcia.
Spowodowane jest to wnikaniem barwników w strukturę powierzchni materiału, na który zostały naniesione, także utrwalaniem farb graffiti poprzez warunki atmosferyczne np. słońce i zmienną temperaturę.

Używając niewłaściwych środków na graffiti można zniszczyć powierzchnię i utrudnić ewentualne przyszłe jej wyczyszczenie.

Dlatego jeśli zastanawiają się Państwo czym usnąć graffiti, np. z ekranów akustycznych i nie zniszczyć przy tym czyszczonej powierzchni, to mamy dla Was odpowiedź. Są nią nasze doskonałe zmywacze farb graffiti.

 

NOWA TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA

Dzięki serii zmywaczy do graffiti KT zajmuje to mniej czasu, jest nieskomplikowane, a co najważniejsze nie uszkadza pierwotnych powierzchni.

Ze względu na skład chemiczny farb graffiti, zmywacze zawierają rozpuszczalniki organiczne lub są to alkaliczne roztwory wodne rozpuszczające barwniki, usuwane następnie hydrodynamicznie lub poprzez ścieranie np. gąbka, szmatką, szczoteczką.

Środki do usuwania graffiti KT systemu ANTYGRAFFITI Professional na wielu podłożach są skuteczne również przy braku powłoki antygraffiti. Przy usuwaniu graffiti z powierzchni niezabezpieczonych chłonnych, używając rozpuszczalników o rzadkiej konsystencji, należy liczyć się z możliwością dalszego wnikania barwnika w głąb podłoża lub powiększenia plamy na powierzchni przez rozpuszczone farby, wskazane są wówczas preparaty w postaci żelu, które wiążą ze sobą pigment, a ponadto opóźniają parowanie rozpuszczalnika i przedłużają czas reakcji chemicznej.

Preparaty serii KT występują w postaci płynnej do powierzchni niechłonnych oraz w żelu z przeznaczeniem na powierzchnie chłonne i niechłonne. Zmywaczy można również używać do usuwania farb graffiti z powłok antygraffiti. Preparaty są uszeregowane od najsłabszych przeznaczonych do delikatnych powierzchni do bardzo silnych z przeznaczeniem na powierzchnie odporne na rozpuszczalniki. Nasze zmywacze to doskonałe środki do czyszczenia z graffiti ekranów akustycznych oraz elewacji budynków.

Polecamy również Państwa uwadze również powłoki antyplakatowe KTX naszej produkcji.

Charakterystyka zmywaczy farb graffiti systemu Antygraffiti Professional:

miniatura obrazkaKT 01 preparat w postaci płynu do stosowania na delikatnych, gładkich, niechłonnych powierzchniach wrażliwych na silne rozpuszczalniki. Nie powoduje matowienia czyszczonej powierzchni.  KT 01 jest preparatem o najsłabszym działaniu z linii zmywaczy Antygraffiti System Professional. Przeznaczenie: poliwęglan lity/komorowy, pleksiglasy, laminaty, tworzywa sztuczne, folie, powłoki lakiernicze. Do zastosowań: w windach, toaletach, budkach telefonicznych, wiatach przystankowych, ekranach akustycznych, szkołach, wagonach kolejowych, tramwajach, autobusach, samochodach, znakach drogowych, tablicach i foliach reklamowych, trwałych poliuretanowych powłokach antygraffiti.

miniatura obrazkaKT 01+ preparat w postaci żelu do stosowania na delikatnych, gładkich oraz porowatych niechłonnych powierzchniach wrażliwych na silne rozpuszczalniki. Nie powoduje matowienia czyszczonej powierzchni. KT 01+ jest preparatem o najsłabszym działaniu z linii zmywaczy Antygraffiti System Professional. Przeznaczenie: poliwęglan lity/komorowy, pleksiglasy, laminaty, tworzywa sztuczne, folie, powłoki lakiernicze. Do zastosowań: w windach, toaletach, budkach telefonicznych, wiatach przystankowych, ekranach akustycznych, szkołach, wagonach kolejowych, tramwajach, autobusach, samochodach, znakach drogowych, tablicach i foliach reklamowych, trwałych poliuretanowych powłokach antygraffiti.

miniatura obrazkaKT 02 preparat w postaci płynu do stosowania na gładkich niechłonnych powierzchniach. KT 02 jest drugim pod stopniem siły działania preparatem z linii zmywaczy Antygraffiti System Professional.  Przeznaczenie: laminaty, tworzywa sztuczne, folie, metale, aluminium, szkło, powierzchni malowanych przemysłowo, ceramiki. Warunkowo można stosować na powierzchniach wrażliwych na agresywne rozpuszczalniki typu: poliwęglan lity/komorowy - sprawdzić reakcję preparatu z podłożem. Do zastosowań w windach, toaletach, budkach telefonicznych, wiatach przystankowych, ekranach akustycznych, szkołach, wagonach kolejowych, tramwajach, autobusach, znakach drogowych, tablicach i foliach reklamowych, trwałych poliuretanowych powłokach antygraffiti.

miniatura obrazkaKT 02+ preparat w postaci żelu do stosowania na gładkich i porowatych niechłonnych powierzchniach. KT 02+ jest drugim pod stopniem siły działania preparatem z linii zmywaczy Antygraffiti System Professional. Przeznaczenie: laminaty, tworzywa sztuczne, folie, metale, aluminium, szkło, drewno, powierzchnie malowane przemysłowo, ceramika. Warunkowo można stosować na powierzchniach wrażliwych na agresywne rozpuszczalniki typu: poliwęglan lity/komorowy - sprawdzić reakcję preparatu z podłożem. Do zastosowań w windach, toaletach, budkach telefonicznych, wiatach przystankowych, ekranach akustycznych, szkołach, wagonach kolejowych, tramwajach, autobusach, znakach drogowych, tablicach i foliach reklamowych, trwałych poliuretanowych powłokach antygraffiti.

miniatura obrazkaKT 03 preparat w postaci płynu do stosowania na gładkich niechłonnych powierzchniach. KT 03 jest trzecim pod stopniem siły działania preparatem z linii zmywaczy Antygraffiti System Professional. Przeznaczenie: laminaty, tworzywa sztuczne, folie, metale, aluminium, szkło, powierzchnie malowane przemysłowo, ceramika. Warunkowo można stosować na powierzchniach wrażliwych na agresywne rozpuszczalniki typu: poliwęglan lity/komorowy - sprawdzić reakcję preparatu z podłożem. Do zastosowań w windach, toaletach, budkach telefonicznych, wiatach przystankowych, ekranach akustycznych, szkołach, wagonach kolejowych, tramwajach, autobusach, znakach drogowych, tablicach i foliach reklamowych, trwałych poliuretanowych powłokach antygraffiti.

miniatura obrazkaKT 03+ preparat w postaci żelu do stosowania na gładkich i porowatych niechłonnych powierzchniach. KT 03+ jest trzecim pod stopniem siły działania preparatem z linii zmywaczy Antygraffiti System Professional.  Przeznaczenie: laminaty, tworzywa sztuczne, folie, metale, aluminium, szkło, drewno, powierzchnie malowane przemysłowo, ceramika. Warunkowo można stosować na powierzchniach wrażliwych na agresywne rozpuszczalniki typu: poliwęglan lity/komorowy - sprawdzić reakcję preparatu z podłożem. Do zastosowań w windach, toaletach, budkach telefonicznych, wiatach przystankowych, ekranach akustycznych, szkołach, wagonach kolejowych, tramwajach, autobusach, znakach drogowych, tablicach i foliach reklamowych, trwałych poliuretanowych powłokach antygraffiti.

miniatura obrazkaKT 04 preparat w postaci płynu do stosowania na gładkich niechłonnych powierzchniach odpornych na agresywne rozpuszczalniki. KT 04 jest czwartym pod stopniem siły działania preparatem z linii zmywaczy Antygraffiti System Professional.  Przeznaczenie: metale, cegła szkliwiona, szkło, ceramika oraz na trwałych poliuretanowych powłokach antygraffiti - w krótkim czasie ekspozycji. Warunkowo można stosować na tworzywach sztucznych.

miniatura obrazkaKT 04+ preparat w postaci żelu do stosowania na porowatych chłonnych powierzchniach odpornych na agresywne rozpuszczalniki. KT 04+ jest czwartym pod stopniem siły działania preparatem z linii zmywaczy Antygraffiti System Professional.  Przeznaczenie: cegła, cegła szkliwiona, podłoża związane cementem, tynk, beton, piaskowiec, granit, trawertyn.

miniatura obrazkaKT 05 preparat w postaci płynu do stosowania na trwałych powłokach antygraffiti oraz podłożach chłonnych np. piaskowcu, w celu usunięcia resztek pigmentów tzw. „cieni” pozostałych w strukturze podłoży, powstałych w wyniku nieskutecznego usuwania farb graffiti innymi żelowymi zmywaczami.

 

 

Usuwanie graffiti z bloku mieszkalnego

 

W przypadku braku zabezpieczenia antygraffiti możliwość całkowitego usunięcia graffiti zależy od:

  • składu chemicznego użytych farb,
  • czasu "trwania" farby na podłożu
  • temp. zewnętrznej w jakich była nakładana farba
  • odporności podłoża na rozpuszczalniki,
  • chłonności podłoża.

Najłatwiej usuwać farby graffiti z powierzchni gładkich i odpornych na rozpuszczalniki (szkło, metale, płytki ceramiczne itp.) Zazwyczaj jest to możliwe również ze spoistych i słabo chłonnych powierzchni mineralnych, cegły klinkierowej, granitu, lecz już z użyciem odpowiednich środków czyszczących oraz, lub technologii mycia hydrodynamicznego.

Farby graffiti są również usuwalne z porowatych materiałów budowlanych (piaskowiec, tynk lub beton); w tych przypadkach całkowite usunięcie graffiti, pomimo aplikacji chemii i zabiegów mechanicznych, może być niemożliwe z racji przeniknięcia pigmentów w podłoże nawet na głębokość 10 mm. Efektem czyszczenia jest co najwyżej powierzchniowe usunięcie cząstek farby; cząsteczki, które pozostaną głębiej mogą być widoczne w tzw. efekcie "cienia", a przeprowadzone w następstwie mechaniczne doczyszczanie takiej powierzchni zawsze spowoduje, uwidocznioną zmianę faktury powierzchni. Ryzykiem jest też usuwanie graffiti z podłoży nieodpornych na rozpuszczalniki, jak np. poliwęglan komorowy.